Miłe odwiedziny w Archiwum Państwowym w Poznaniu

W Archiwum Państwowym w Poznaniu gościliśmy przedstawicielki Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów z Orzechowa StER, prezes Jadwigę Stefańską oraz członkinie Ewę Staniszewską i Alicję Jacoszek.
Panie zgłębiły informacje o Archiwum Państwowym, dowiedziały się czym zajmują się archiwiści oraz zobaczyły magazyny archiwalne.
Podczas wizyty Panie wykonały również kwerendę na temat dziejów Orzechowa.
Miłym Pasjonatkom dziękujemy za odwiedziny i życzymy powodzenia przy realizacji projektów dotyczących ich małej ojczyzny.

Kolejne materiały przekazane w ramach Archiwów Rodzinnych

Zasób Archiwum Państwowego w Poznaniu wzbogacił się o wyjątkowe Archiwum Rodzinne. 5 lipca 2023 roku nastąpiło podpisanie umowy między Wacławą Małecką a Zastępcą Dyrektora Archiwum Profesorem Krzysztofem Stryjkowskim.

Stan zachowania dokumentów oraz jego liczebność jest niezwykle imponująca. A przez pasje którymi wypełnione było życie poszczególnych członków Rodziny, wartość historyczna tych archiwaliów wniesie wiele cennych informacji dla przyszłych pokoleń badaczy.

Aktualizacja serwisu Szukaj w Archiwach – czerwiec 2023

W drugim kwartale 2023 roku Archiwum Państwowe w Poznaniu, oraz oddziały w Gnieźnie, Koninie i Pile udostępniły na portalu Szukaj w Archiwach 141 884 skany z 21 zespołów archiwalnych. Podstawowymi udostępnianymi materiałami były akta metrykalne: urzędów stanu cywilnego, parafii rzymskokatolickich, ewangelicko-augsburskich i okręgów bóżniczych.

Łączne wartości opublikowanych materiałów w minionym półroczu to prawie 190 tys. skanów z 29 zespołów, 992 jednostki i aż 11,5 terabajta danych. Więcej “Aktualizacja serwisu Szukaj w Archiwach – czerwiec 2023”

“Zarządzanie informacją w archiwum, bibliotece i muzeum – stare i nowe wyzwania” – konferencja naukowa

Zakład Archiwistyki Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Archiwum Państwowe w Poznaniu
Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka
 
mają przyjemność zaprosić na konferencję naukową pt.:
 
Zarządzanie informacją w archiwum, bibliotece i muzeum – stare i nowe wyzwania
 
Poznań, 16-17 listopada 2023 r. 
Więcej ““Zarządzanie informacją w archiwum, bibliotece i muzeum – stare i nowe wyzwania” – konferencja naukowa”