Wystawa „Trzy żywioły: ogień, woda, powietrze w Gnieźnie w XIX – XX wieku”

W poniedziałek 24 września 2012 r. w hallu budynku Centrum Kultury eSTeDe w Gnieźnie otwarto wystawę materiałów archiwalnych, która jest realizacją pierwszego modułu projektu edukacyjnego „Trzy żywioły: ogień, woda, powietrze w Gnieźnie w XIX – XX wieku”. Na wystawie prezentowane są porządki ogniowe, regulaminy zachowania się podczas pożogi i obwieszczenia wydawane przez gnieźnieńskie władze miejskie od czasów pożaru miasta w 1819 r., statuty gnieźnieńskich straży pożarnych, reklamy sprzętu przeciwpożarowego z okresu międzywojennego, oraz projekty przybudowy gnieźnieńskiej remizy strażackiej. Oprócz dokumentów pochodzących z zasobu gnieźnieńskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Poznaniu, na  wystawie znalazły się zdjęcia będące własnością Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie, przedstawiające miejscowych strażaków od początku XX wieku. Więcej “Wystawa „Trzy żywioły: ogień, woda, powietrze w Gnieźnie w XIX – XX wieku””

Wystawa materiałów archiwalnych poświęconych gnieźnieńskiej społeczności żydowskiej

W dniu 31 sierpnia 2012 r. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej dawną siedzibę Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Gnieźnie, która znajdowała się w budynku należącym obecnie do szkoły. Tablicę wspólnie odsłonili Prymas Polski arcybiskup Józef Kowalczyk i Szymon Zadumiński przedstawiciel Symcha Kellera przewodniczącego Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi. Uroczystości towarzyszyła wystawa materiałów archiwalnych na temat gnieźnieńskiej społeczności żydowskiej. Więcej “Wystawa materiałów archiwalnych poświęconych gnieźnieńskiej społeczności żydowskiej”

Spotkanie Prof. Andrzeja Tomczaka z poznańskimi archiwistami

W dniu 16 maja 2012 r. na zaproszenie Zarządu poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich gościł w Archiwum Państwowym w Poznaniu nestor archiwistyki polskiej – emerytowany profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – prof. zw. dr hab. Andrzej Tomczak. Moderatorem spotkania był prezes poznańskiego Oddziału SAP – Przemysław Wojciechowski. Pan Profesor wspominał swoje lata pracy w Archiwum Państwowym w Łodzi tuż po zakończeniu II wojny światowej, pracę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz przekazał uczestnikom spotkania relację z seminariów organizowanych w Castel Gandolfo z udziałem Ojca Świętego Jana Pawła II. Podpisywał swoje książki, a także – w towarzystwie dyrektora AP mgr Henryka Krystka i wicedyrektora prof. Krzysztofa Stryjkowskiego – zwiedził pracownie i magazyny Archiwum Państwowego w Poznaniu, szczególnie interesując się materiałami kartograficznymi. W przerwach była okazja do porozmawiania z Gościem oraz do dyskusji na temat kształcenia studentów archiwistyki. Więcej “Spotkanie Prof. Andrzeja Tomczaka z poznańskimi archiwistami”

Digitalizacja materiałów źródłowych do dziejów miasta Bnina

26 kwietnia 2012 r. w odrestaurowanym ratuszu w Bninie (gm. Kórnik) odbyła się promocja projektu pn. „Digitalizacja i udostępnienie w Internecie materiałów źródłowych do dziejów miasta Bnina”. Projekt został zrealizowany, przez Archiwum Państwowe w Poznaniu we współpracy i przy wsparciu finansowym Gminy Kórnik.
Realizacja zadania objęła digitalizację następujących zespołów archiwalnych:

1.    Akta miasta Bnina z lat 1532-1935 [1935-1939], 36 jedn. archiwalnych, 9608 stron/kart;
2.    Cechy miasta Bnina z lat 1629-1747, 3 jedn. archiwalne, 7 stron/kart.

Tak, więc łącznie zdigitalizowano 9 615 stron/kart pochodzących z 39 jednostek archiwalnych. Więcej “Digitalizacja materiałów źródłowych do dziejów miasta Bnina”