Pamięć Świata

Archiwum Państwowe w Poznaniu odebrało w Pałacu Prezydenckim certyfikat wpisu najstarszego polskiego dokumentu w polskich archiwach – aktu fundacji i uposażenia klasztoru cystersów w Łeknie z 1153 r. – na Krajową Listę Programu UNESCO Pamięć Świata.

W piątek, 4 listopada w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego w obecności blisko 200 przedstawicieli świata kultury i nauki odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów wpisu na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata w 2 edycji. Lista obejmuje unikatowe obiekty dziedzictwa dokumentacyjnego obrazujące ważne wydarzenia z historii Polski, przechowywane w polskich muzeach, bibliotekach i archiwach.
Wśród 11 wyróżnionych obiektów znalazł się dokument Zbiluta z 1153 roku (fundacja klasztoru cystersów w Łeknie pod Wągrowcem), którego jeden oryginał zachował się w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu, drugi natomiast w zbiorach Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Certyfikaty z rąk Przewodniczącego Polskiego Komitetu ds. UNESCO prof. Jacka Purchli oraz przewodniczącego Polskiego Komitetu Programu Pamięć Świata i Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr Wojciecha Woźniaka, odebrał Henryk Krystek – dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz ks. dr Michał Sołomieniuk – dyrektor Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
Z Wielkopolski na listę wpisano „Spór o Morskie Oko” (zbiór dokumentów przechowywanych w PAN Bibliotece Kórnickiej).
W uroczystości uczestniczyli podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski, wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Magdalena Gawin oraz przewodnicząca Komitetu ds. UNESCO Barbadosu Alissandra Cummins.
Do uczestników uroczystości list skierował prezydent Andrzej Duda. „Lista Pamięć Świata UNESCO przybliża i podkreśla znaczenie dokumentów, które ukazują jedne z ważniejszych wydarzeń, osób oraz przemian cywilizacyjnych w dziejach naszej ojczyzny […] Trzeba również zaznaczyć, że dziedzictwo dokumentacyjne umacnia integralność kulturową naszego narodu oraz społeczności lokalnych w Polsce. Przywraca lub utrwala pamięć o wydarzeniach, doświadczeniach i osiągnięciach, które budowały polską tożsamość w całym bogactwie jej różnorodności” – napisał prezydent

Więcej „Pamięć Świata”

Wyłączenie od udostępniania materiałów archiwalnych

W związku z koniecznością wykonania niezbędnych prac remontowo – konserwacyjnych w magazynie przy ul. Sierocej, mających na celu likwidację skutków awarii instalacji kanalizacyjnej, od 22 do 31 sierpnia 2016 r., nastąpi wyłączenie od udostępniania materiałów archiwalnych z następujących zespołów:
– Konsystorz Ewangelicki w Poznaniu (zespół nr 893);
– Rejencja w Poznaniu (zespół nr 291);
– Akta miasta Poznania – księgi meldunkowe i akta osobowe (zespół nr 474);
– Urzędy Katastralne (zespoły od nr 426 do nr 446).
Za powyższe utrudnienia bardzo przepraszamy. Wyrażamy nadzieję, iż w kontekście dotychczasowej i przyszłej otwartości naszego Archiwum okażecie nam Państwo oczekiwane zrozumienie.

Michał Janeczek, Katalog starych druków Archiwum Państwowego w Poznaniu, Poznań 2016 r.

Celem projektu jest publikacja cennego zbioru starych druków znajdujących się w bibliotece AP w Poznaniu, a co z tym związane popularyzacja źródeł. Rozbudowany opis katalogowy starodruków został sporządzony i wydany w trosce o wielkopolskie, pomorskie i śląskie dziedzictwo kulturalne, które albo nie było dotąd znane, albo nie poświęcono mu zbyt wiele uwagi, i które wymaga pełnej dokumentacji dla przyszłych badań. Jeśli nie nastąpi żadne przesunięcie czy rozproszenie starodruków, to będzie on aktualny nawet przez 100 lat. Katalog wnosi wiele nowych informacji na temat starodruków przechowywanych na terenie Polski. Mimo że w Poznaniu funkcjonują o wiele większe biblioteki gromadzące zabytkowe książki, to jednak starodruki z APP są na tyle niepowtarzalne, iż próżno w tamtych książnicach szukać kolejnych egzemplarzy danego tytułu. Na terenie Polski jedynie Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu może poszczycić się tym, że posiada wybrane książki.

Edycja jest adresowana zarówno do zawodowych historyków, jak i osób amatorsko zajmujących się historią, a ze względu na chronologię i zakres terytorialny zbioru wzbudzi zapewne zainteresowanie badaczy również poza granicami Polski. W związku z tym zaplanowano również przygotowanie stosownej formy elektronicznej, która dostępna będzie online. W ramach promocji książki planowane jest rozesłanie jej do bibliotek Archiwów Państwowych, bibliotek uniwersyteckich, ważniejszych bibliotek naukowych w Polsce (Ossolineum, Biblioteka książąt Czartoryskich) a także poza granicami kraju (Staatsbibliothek zu Berlin, Biblioteka Kongresu).