Program Konferencji „Archiwa – pomiędzy administracją, a potrzebami nauki”

Zakład Archiwistyki Wydziału Historii UAM i Archiwum Państwowe w Poznaniu zapraszają na konferencję naukową
„Archiwa – pomiędzy administracją, a potrzebami nauki”
Poznań, 18-19 listopada 2021

Miejsce obrad:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Collegium Historicum,
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7 (Morasko), 61-614 Poznań

    Program Konferencji

18 listopada 2021 (czwartek)

10.30 Rozpoczęcie konferencji
10.40-11.00 Alicja Kulecka (UW), Wokół uwarunkowań działalności archiwalnej
11.00-11.20  Waldemar Chorążyczewski (UMK), Ku czemu zmierzają archiwa? Funkcje archiwów w ujęciu futurologicznym
11.20-11.40 Leszek Pudłowski (Wiedeń), Między administracyjną Scyllą i uczoną Charybdą. Rozterki u narodzin profesjonalnej archiwistyki w Stanach Zjednoczonych
11.40-12.00 Dyskusja
12.00-12.30 Przerwa kawowa
12.30-12.50 Katarzyna Jaskółka-Leśniak (AN w Krakowie), Wartościowanie dokumentacji – pomiędzy potrzebami administracji, a oczekiwaniami nauki
12.50-13.10 Julia Wesołowska (APP),  Zasób Archiwum Państwowego w Poznaniu w kontekście jego wykorzystania w projekcie „Archiwum Kobiet: piszące”
13.10-13.30 Włodzimierz Janowski (AAN), Aktywność naukowa archiwów państwowych w III RP. Casus Archiwum Akt Nowych
13.30-13.50 Ewa Rosowska (NDAP|), Działalność naukowa archiwów państwowych w Polsce. Próba prognozy
13.50-14.20 Dyskusja
14.20 – Przerwa obiadowa

19 listopada 2021 (piątek)

9.00-9.20 Hubert Mazur (UP KEN), Postęp czy regres w działalności naukowej archiwów państwowych po 1989 roku?
9.20-9.40 Robert Degen (UMK), Kształtowanie zasobu archiwalnego wobec potrzeb nauki
9.40-10.00 Marek Konstankiewicz (UMCS), Zadania administracyjne archiwów państwowych we współczesnej Polsce
10.00-10.20 Dorota Drzewiecka (UP KEN), Ogólne czy szczegółowe (?) dane dotyczące systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją zawarte w protokołach kontroli archiwalnych
10.20-10.50 Przerwa kawowa
10.50-11.10 Tomasz Matuszak (AP Piotrków Tryb.), Zadania archiwów a nowe wyzwania. Archiwa państwowe w dobie pandemii
11.10-11.30 Bartosz Drzewiecki (UP KEN), Od „spokoju archiwalnej pracy na Wawelu” do „urzędolenia w NDAP” – przyczynek do biografii Anny Ptaśnik
11.30-11.50 Rafał Galuba (UAM), Archiwa wyodrębnione centralnej administracji rządowej. Zarządzanie dokumentacją i informacją
11.50-12.30 Dyskusja
12.30 Podsumowanie obrad i zakończenie konferencji

Wystawa plenerowa „65. Rocznica Poznańskiego Czerwca 1956”

21 czerwca 2006 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił dzień 28 czerwca Narodowym Dniem Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956.

Archiwum Państwowe w Poznaniu przygotowało wystawę plenerową dla upamiętnienia 65. Rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 r. Wykorzystane i zaprezentowane przez Archiwum materiały źródłowe zaczerpnięto m.in. ze zgromadzonej dokumentacji Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Poznaniu, ze Zbioru Fotokopii i Kserokopii materiałów dot. ofiar Poznańskiego Czerwca 1956 r. z Archiwum Zarządu Spółdzielni Pracy Universum w Poznaniu oraz na postawie spuścizny dr. Andrzeja Choniawki – historyka i kustosza Archiwum Państwowego w Poznaniu.
plakat_czerwiec_th
Zgromadzone w spuściznie materiały, nawiązują do opisów, wspomnień oraz relacji ówczesnych uczestników Poznańskiego Czerwca, ukazując nam szczególne znaczenie tego pamiętnego okresu w dziejach naszego miasta i kraju. Dzięki udostępnieniu przez Archiwum IPN Oddział w Poznaniu, Archiwum Zakładów im. Hipolita Cegielskiego, Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie, portalu CYRYL oraz Wydawnictwa Miejskiego Posnania, zostały także zaprezentowane na ekspozycji, zachowane z tamtego czasu fotografie.
Zapraszamy na wystawę plenerową przed gmachem Archiwum oraz w formie wirtualnej na: www.poznan.ap.gov.pl.
Zachęcamy także do obejrzenia krótkiego spotu, promującego wystawę plenerową oraz do zapoznania się z jej scenariuszem i planszami.

 

Zamknięcie pracowni naukowej w Archiwum Państwowym w Poznaniu

Uprzejmie informujemy, iż od 5 do 31 lipca br. pracownia naukowa w naszym Archiwum w Poznaniu będzie nieczynna z powodu konieczności przeprowadzenia prac remontowych w pomieszczeniach sanitariatu przyległego do czytelni i pracowni naukowej. Od 2 sierpnia br. do odwołania pracownia naukowa w Poznaniu będzie czynna od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Jednocześnie informujemy i przypominamy, że w czasie trwania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego związanego z koronawirusem Covid 19 obowiązują szczególne zasady udostępniania materiałów archiwalnych w czytelniach, mające na celu zachowanie warunków bezpieczeństwa.  W związku z tym prosimy Państwa o zapoznanie się z treścią komunikatu o wznowieniu udostępniania materiałów archiwalnych w czytelniach Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Ponadto informujemy, że także w związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych
w budynku Oddziału w Gnieźnie nastąpi czasowe zamknięcie pracowni naukowej w Gnieźnie. Według wstępnego planu prace remontowe będą prowadzone w okresie od 5 do 31 lipca 2021 r. O ostatecznym terminie zamknięcia pracowni powiadomimy odrębnym komunikatem. W przypadku wcześniejszego zakończenia prac remontowych pracownia naukowa zostanie uruchomiona przed tym terminem,
o czym powiadomimy także oddzielnym komunikatem.

Za zaistniałe utrudnienia bardzo przepraszamy.
Jednocześnie informujemy, że część znajdujących się w zasobie naszego Archiwum w Poznaniu oraz Oddziałów w Koninie i Pile materiałów archiwalnych w postaci akt stanu cywilnego jest dostępnych w formie skanów na stronie szukajwarchiwach.gov.pl

Wykaz wyżej wymienionych materiałów, w postaci informacji o zespołach i sygnaturach określonych jednostek posiadających skany i udostępnionych w Internecie, dostępny jest również na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Poznaniu:poznan.ap.gov.pl (Menu; Zbiory on-line).
Życzymy Państwu udanych wakacji i urlopów.

Ogólne zasady udostępniania materiałów archiwalnych w czytelniach Archiwum Państwowego w Poznaniu

W czasie trwania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego obowiązują szczególne zasady obsługi PP. Użytkowników, mające na celu zachowanie warunków bezpieczeństwa, a także nowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych w czytelniach. Przed przybyciem do Archiwum Państwowego w Poznaniu lub Oddziałów w Gnieźnie, Koninie i Pile, prosimy o zapoznanie się odpowiednio z poniższymi dokumentami:

Zasady korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowni Naukowej Archiwum Państwowego w Poznaniu w czasie stanu epidemii,

Zasady korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowni Naukowej Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Gnieźnie w czasie stanu epidemii,

Zasady korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowni Naukowej Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Koninie w czasie stanu epidemii,

Zasady korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowni Naukowej Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Pile w czasie stanu epidemii.

W centrali Archiwum w Poznaniu oraz w Oddziałach w Gnieźnie, Koninie i Pile czytelnie będą otwarte w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00. O zmianach w funkcjonowaniu czytelni będziemy informować na bieżąco na stronie www AP Poznań oraz na naszym profilu w serwisie facebook.com.

Więcej „Ogólne zasady udostępniania materiałów archiwalnych w czytelniach Archiwum Państwowego w Poznaniu”