Artykuł pracowników gnieźnieńskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Poznaniu Marka Szczepaniaka i Grażyny Tyrchan w publikacji „The Great War. Insights and Perspectives

Frankfurckie Wydawnictwo Petera Langa wydało przygotowaną przez Uniwersytet Łódzki i Archiwum Państwowe w Łodzi publikację „The Great War. Insights and Perspectives”. Zawiera ona teksty niektórych wystąpień wygłoszonych podczas konferencji międzynarodowej „Wielka wojna. W stulecie wybuchu”. Wśród wydanych w języku angielskim tekstów znalazł się również artykuł pracowników gnieźnieńskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Poznaniu Marka Szczepaniaka i Grażyny Tyrchan pt. „World war from local perspective. School chronicles from the border areas of the Province of Posen (Prowincja Poznańska) as a source of information”.

Więcej “Artykuł pracowników gnieźnieńskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Poznaniu Marka Szczepaniaka i Grażyny Tyrchan w publikacji „The Great War. Insights and Perspectives”

Tekst pracowników gnieźnieńskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Poznaniu w periodyku „Dobra Szkoła”

Od wiosny 2016 r. ukazuje się nowy, przeznaczony dla nauczycieli szkół podstawowych dwumiesięcznik pt. „Dobra Szkoła”. W trzecim numerze pisma ukazał się artykuł „Przecież nie wypadłem sroce spod ogona. Uczeń szkoły podstawowej w archiwum państwowym”. Tekst, oparty o bogate doświadczenia i wieloletnią praktykę, przygotowany został przez gnieźnieńskich edukatorów-archiwistów z tamtejszego Oddziału – Grażynę Tyrchan i Marka Szczepaniaka.

Więcej “Tekst pracowników gnieźnieńskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Poznaniu w periodyku „Dobra Szkoła””

Wystawa patriotyczna na placu Wolności w Koninie

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości na dawnym rynku, a obecnie placu Wolności, w dniach od 7 do 14 listopada obejrzeć można wystawę plenerową zdjęć z Konina o tematyce patriotycznej. Ekspozycja składa się z 18 wielkoformatowych fotografii – dziewięciu z czasów II Rzeczpospolitej oraz dziewięciu współczesnych. Prezentowane fotografie przedstawiają uroczystości patriotyczne i wojskowe odbywające się w przeszłości i współcześnie w Koninie. Wystawa, której głównym organizatorem jest Urząd Miejski w Koninie, powstała we współpracy z Oddziałem w Koninie Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz firmą księgarską MAWI z Konina. W ramach ekspozycji ze zbiorów Oddziału w Koninie zaprezentowano na wystawie serię 6 fotografii autorstwa Marcello Pęcherskiego, przedstawiających przebieg przysięgi wojskowej 6. Szwadronu „Ułanów Ziemi Konińskiej” 2. Pułku Ułanów (późniejszego 2. Pułku Ułanów Grochowskich im. Gen. J. Dwernickiego) na konińskim rynku w  lutym 1919 r. Uczestniczyli w niej m.in. dowódca pułku płk Adolf Mikołaj Waraksiewicz (później generał brygady) i ks. Kanonik Stanisław Szabelski, proboszcz Parafii św. Bartłomieja w Koninie. Uzupełnieniem prezentowanych fotografii jest reprodukcja wydawanego w Koninie „Tygodnika Urzędowego” z dnia 2 stycznia 1919 r. z tekstem apelu nawołującego obywateli miasta i regionu do ochotniczego wstępowania w szeregi wspomnianego szwadronu formowanego w Koninie.

Pamięć Świata

Archiwum Państwowe w Poznaniu odebrało w Pałacu Prezydenckim certyfikat wpisu najstarszego polskiego dokumentu w polskich archiwach – aktu fundacji i uposażenia klasztoru cystersów w Łeknie z 1153 r. – na Krajową Listę Programu UNESCO Pamięć Świata.

W piątek, 4 listopada w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego w obecności blisko 200 przedstawicieli świata kultury i nauki odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów wpisu na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata w 2 edycji. Lista obejmuje unikatowe obiekty dziedzictwa dokumentacyjnego obrazujące ważne wydarzenia z historii Polski, przechowywane w polskich muzeach, bibliotekach i archiwach.
Wśród 11 wyróżnionych obiektów znalazł się dokument Zbiluta z 1153 roku (fundacja klasztoru cystersów w Łeknie pod Wągrowcem), którego jeden oryginał zachował się w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu, drugi natomiast w zbiorach Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Certyfikaty z rąk Przewodniczącego Polskiego Komitetu ds. UNESCO prof. Jacka Purchli oraz przewodniczącego Polskiego Komitetu Programu Pamięć Świata i Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr Wojciecha Woźniaka, odebrał Henryk Krystek – dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz ks. dr Michał Sołomieniuk – dyrektor Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
Z Wielkopolski na listę wpisano „Spór o Morskie Oko” (zbiór dokumentów przechowywanych w PAN Bibliotece Kórnickiej).
W uroczystości uczestniczyli podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski, wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Magdalena Gawin oraz przewodnicząca Komitetu ds. UNESCO Barbadosu Alissandra Cummins.
Do uczestników uroczystości list skierował prezydent Andrzej Duda. „Lista Pamięć Świata UNESCO przybliża i podkreśla znaczenie dokumentów, które ukazują jedne z ważniejszych wydarzeń, osób oraz przemian cywilizacyjnych w dziejach naszej ojczyzny […] Trzeba również zaznaczyć, że dziedzictwo dokumentacyjne umacnia integralność kulturową naszego narodu oraz społeczności lokalnych w Polsce. Przywraca lub utrwala pamięć o wydarzeniach, doświadczeniach i osiągnięciach, które budowały polską tożsamość w całym bogactwie jej różnorodności” – napisał prezydent

Więcej “Pamięć Świata”