“Zarządzanie informacją w archiwum, bibliotece i muzeum – stare i nowe wyzwania” – konferencja naukowa

Zakład Archiwistyki Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Archiwum Państwowe w Poznaniu
Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka
 
mają przyjemność zaprosić na konferencję naukową pt.:
 
Zarządzanie informacją w archiwum, bibliotece i muzeum – stare i nowe wyzwania
 
Poznań, 16-17 listopada 2023 r. 
Więcej ““Zarządzanie informacją w archiwum, bibliotece i muzeum – stare i nowe wyzwania” – konferencja naukowa”

Konferencja poświęcona Hipolitowi Cegielskiemu w Szreniawie

W dniach 25-26 kwietnia br. w Szreniawie odbyła się konferencja poświęcona Hipolitowi Cegielskiemu, dziejom założonej przez niego fabryki oraz wartościom wyznawanym przez najbardziej znanego poznańskiego przemysłowca. Wydarzenie zorganizowało: Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie, Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, prof. dr hab. Lech Szajdak, Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy oraz Fundacja „Zakłady Kórnickie”. W programie wydarzenia znalazła się prelekcja dwóch pracownic Archiwum Państwowego w Poznaniu – pań Grażyny Zaliwskiej i Katarzyny Zielińskiej. Konferencja była połączona ze zwiedzaniem muzeum “Szlakiem HCP w Muzeum Narodowym w Szreniawie”, główną atrakcją było uruchomienie lokomobili. Przedstawiany temat i zgromadzone w naszym archiwum materiały zdobyły szerokie uznanie.

Poniżej fotorelacja wydarzenia (fot. A. Barłóg-Mitmańska)

„Archiwa i biblioteki naukowe – wspólne przestrzenie działań” – program konferencji

Zakład Archiwistyki Wydziału Historii UAM, Archiwum Państwowe w Poznaniu oraz Archiwum UAM mają przyjemność zaprosić na konferencję naukową z okazji 50-lecia istnienia Zakładu Archiwistyki Wydziału Historii UAM

„Archiwa i biblioteki naukowe – wspólne przestrzenie działań”

Poznań, 24-25 listopada 2022 r.

Poniżej publikujemy program konferencji w formacie pdf oraz formularz zgłoszeniowy dla uczestników.

Miejsce obrad: Wydział Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 Poznań

Pliki do pobrania:
Program konferencji
Formularz zgłoszeniowy

„Ochrona dziedzictwa kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – zagrożenia klimatyczne, środowiskowe, pandemicznie i pożarowe. Dobre praktyki”

W dniach 25-26 listopada 2021 roku odbędzie się, organizowana co dwa lata:

Międzynarodowa Konferencja
„Ochrona dziedzictwa kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – zagrożenia klimatyczne, środowiskowe, pandemicznie i pożarowe. Dobre praktyki”

Konferencja skierowana jest do właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych, osób zajmujących się ochroną zabytków, przedstawicieli służb ratowniczych i ochrony, osób zainteresowanych bezpieczeństwem osób i mienia, wykorzystaniem nowoczesnej techniki w zabezpieczeniu zabytków oraz przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych zajmujących się prezentowaną tematyką. Więcej “„Ochrona dziedzictwa kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – zagrożenia klimatyczne, środowiskowe, pandemicznie i pożarowe. Dobre praktyki””