Ogólnopolskie Spotkanie Bibliofilów

W dniu 17 maja 2014 r. w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu odbyło się Ogólnopolskie Spotkanie Bibliofilów. Poświęcone zostało m.in. 90-rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Bibliofilów – obecnie Wielkopolskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki w Poznaniu.

Podczas spotkania mgr Przemysław Wojciechowski przedstawił materiały z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu związane z historią zorganizowanego ruchu bibliofilskiego w Wielkopolsce. Były to archiwalia związane z IV Zjazdem Bibliofilów Polskich, który odbył się w 1929 r. w Poznaniu, a także akta ilustrujące działalność Wielkopolskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki w latach 50. i 60. XX w.

Więcej “Ogólnopolskie Spotkanie Bibliofilów”

Lutowe spotkania uczniów, nauczycieli i bibliotekarzy w archiwum

Dnia 3 II 2014 r. w ramach zajęć prowadzonych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu odwiedziła Archiwum 26-osobowa grupa nauczycieli historii z terenu Wielkopolski. Goście zapoznali się z działalnością Pracowni Digitalizacji i Pracowni Konserwacji Materiałów Archiwalnych AP w Poznaniu, a także podczas prezentacji materiałów archiwalnych z XIII-XX w. poznali dzieje i zasób archiwalny tej instytucji. Więcej “Lutowe spotkania uczniów, nauczycieli i bibliotekarzy w archiwum”

Dobosz Powstania Wielkopolskiego dla Archiwum Państwowego w Poznaniu

W poniedziałek, w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu przyznano po raz 18. (pierwszy raz w 1996 roku) nagrody Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Wyróżnienia wręczono „za znaczące i ciekawe działania popularyzatorskie, twórcze i naukowe, przyczyniające się do zachowania w pamięci społeczeństwa historii i znaczenia Powstania Wielkopolskiego”. Więcej “Dobosz Powstania Wielkopolskiego dla Archiwum Państwowego w Poznaniu”