Aktualizacja serwisu Szukaj w Archiwach – wrzesień 2023

Trzeci kwartał 2023 roku Archiwum Państwowe w Poznaniu to nieomal 50 tysięcy skanów opublikowanych w serwisie Szukaj w Archiwach. Część zasobu  została zeskanowana w ramach współpracy w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. “Długoterminowe koszty społeczne niekorzystnych warunków we wczesnym okresie życia w XIX-wiecznych populacjach na przykładzie miasta Poznania” (kierownik projektu – prof. Grażyna Liczbińska). APP prowadzi także stronę tematyczną projektu.

Aktualizacja została uwzględniona na naszej stronie w zakładce Zasób-Zasób-online-Szukaj w Archiwach.

Aktualizacja skanów_page-0001

Aktualizacja serwisu Szukaj w Archiwach – czerwiec 2023

W drugim kwartale 2023 roku Archiwum Państwowe w Poznaniu, oraz oddziały w Gnieźnie, Koninie i Pile udostępniły na portalu Szukaj w Archiwach 141 884 skany z 21 zespołów archiwalnych. Podstawowymi udostępnianymi materiałami były akta metrykalne: urzędów stanu cywilnego, parafii rzymskokatolickich, ewangelicko-augsburskich i okręgów bóżniczych.

Łączne wartości opublikowanych materiałów w minionym półroczu to prawie 190 tys. skanów z 29 zespołów, 992 jednostki i aż 11,5 terabajta danych. Więcej “Aktualizacja serwisu Szukaj w Archiwach – czerwiec 2023”

Aktualizacja serwisu Szukaj w Archiwach – marzec 2022

Pierwszy kwartał 2022 roku na serwisie Szukaj w Archiwach kończymy z liczbą 58 049 nowych skanów z 41 zespołów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz 2 800 skanów z zespołu Akta miasta Turek (księgi ewidencji ludności) z zasobu Oddziału w Koninie.

Aktualizacja została uwzględniona na naszej stronie w zakładce Zasób-Zasób-online-Szukaj w Archiwach

Poniżej podajemy zbiorczy wykaz publikacji:

Powstanie Wielkopolskie – rozkaz!

Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

Okładka katalogu wystawy "Powstanie Wielkopolskie - Rozkaz!Z okazji 103. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz obchodów, po raz pierwszy nowo ustanowionego, Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, Archiwum Państwowe w Poznaniu udostępniło przed swoim gmachem głównym wystawę plenerową pt. „Powstanie Wielkopolskie – rozkaz! Dokumenty Powstania Wielkopolskiego”.

Pierwotna wersja wystawy, w scenografii 6 słupów ogłoszeniowych, została przygotowana przez Archiwum Państwowe w Poznaniu oraz Muzeum Historii Miasta Poznania Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu w 2018 r. z okazji wpisania Dokumentów Powstania Wielkopolskiego na Krajową Listę programu UNESCO Pamięć Świata oraz setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości a także wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Wystawa ta, ciesząca się wielkim zainteresowaniem, gościła wcześniej w gmachu Sejmu, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz w kilkudziesięciu miejscowościach na terenie Wielkopolski.

Na ekspozycji zostały zaprezentowane, między innymi wybrane rozkazy dzienne Dowództwa Głównego Polskich Sił Zbrojnych w byłym zaborze pruskim oraz wybrane fotografie z albumu Kazimierza Gregera.

Kuratorkami wystawy są Pani Zofia Wojciechowska – st. kustosz Archiwum oraz Pani dr Magdalena Mrugalska-Banaszak – kierownik Muzeum Historii miasta Poznania. Projekt aranżacji wystawy został przygotowany przez plastyka – grafika, Pana Wawrzyńca Kozickiego.

Wystawę, składającą się z 24 plansz można oglądać do 7 lutego 2022 r. Towarzyszy jej wersja elektroniczna dostępna na naszej stronie stronie.

Zapraszając Państwa do zwiedzenia naszej wystawy, zachęcamy także do odwiedzenia Cyfrowego Archiwum  Powstania Wielkopolskiego.

Katalog wystawy

Więcej “Powstanie Wielkopolskie – rozkaz!”