Dzień Archiwisty 2022

Szanowni Państwo,

30 września to w Polsce DZIEŃ ARCHIWISTY. Został on ustanowiony decyzją Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w 2019 roku. To już drugie po Międzynarodowym Dniu Archiwów święto celebrujące rolę archiwów i mające podkreślić funkcję archiwów i rolę archiwistów we współczesnym społeczeństwie. W związku z tym Archiwum Państwowe w Poznaniu, organizując po raz czwarty obchody Dnia Archiwisty, przygotowało promocję szczególnego wydawnictwa źródłowego oraz prelekcje, prezentacje i pokazy.
 
Plakat informacyjny Dnia Archiwisty 2022
Poniżej przedstawiamy szczegółowy program obchodów Dnia Archiwisty w Poznaniu.

 

Taksy w dawnej Polsce (XIV/XV-XVIII w.). Geneza i rozwój, rodzaje, znaczenie dla rynku i wartość badawcza, w opracowaniu Zbigniewa Chodyły; Spotkanie autorskie, promocja wydawnictwa;
Okładka książki Taksy w dawnej Polsce

Kiedy: piątek, 30 września 2022 r., godz. 12.00 – 13.00

Gdzie: Archiwum Państwowe w Poznaniu, ul. 23 Lutego 41/43, sala konferencyjna;

Opracowanie z pogranicza historii gospodarczej i źródłoznawstwa dotyczy problematyki taks (cenników) w dawnej Polsce (od XIV-XV do XVIII w.), jednego z ważnych instrumentów regulacji cen na różne towary oraz usługi, stosowanego w całej ówczesnej Europie, w których starano się uwzględniać okresowe wahania ich wartości w zależności od koniunktur rynkowych.

Autor – dr Zbigniew Chodyła – specjalizujący się w historii osadnictwa olęderskiego w Wielkopolsce – przedstawił genezę taks i etapy ich rozwoju, sposób i częstotliwość wydawania, zakres rzeczowy, terytorialny i czasowy, odbiorców, język i nazwy cenników oraz znaczenie taks dla rynku i ich wartość badawcza w świetle historiografii. W pracy znalazło się w postaci aneksów (opracowanych tylko w języku polskim) także dość obszerne zestawienie kilkuset taks z miast Wielkopolski (Poznania, Kalisza, Gniezna, Wschowy) z wieków XVI-XVIII, stanowiących wynik jego szczegółowej kwerendy w księgach sądów i urzędów grodzkich i aktach miast wielkopolskich, przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Więcej informacji o naszych publikacjach tutaj

Finisaż wystawy „Historia dokumentem pisana”
Historia dokumentem pisana

Kiedy: piątek, 30 września 2022 r., godz. 13.00 – 14.00

Gdzie: Archiwum Państwowe w Poznaniu, ul. 23 Lutego 41/43, hol na parterze;

Ostatnia szansa zwiedzenia wyjątkowej ekspozycji, pozwalającej na spotkanie z historią w postaci kilkusetletnich oryginalnych dokumentów na wystawie w Archiwum Państwowym w Poznaniu, przygotowanej jako druga odsłona ekspozycji z okazji XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych, który odbył się w Poznaniu od 21 do 27 sierpnia 2022 r.

 

Rozstrzygnięcie i podsumowanie konkursu pt. „Moje wrześniowe wspomnienia”.
Polen, Zivilisten und Soldaten

Kiedy: piątek, 30 września 2022 r., godz. 14.00 – 14.30

Gdzie: Archiwum Państwowe w Poznaniu, ul. 23 Lutego 41/43, sala konferencyjna;

Celem konkursu było zebranie świadectw członków rodzinny lub bliskich osób (sąsiadów, mieszkańców jednej miejscowości, członków społeczności) dotyczących pierwszych tygodni września 1939 roku – zdjęć, pamiątek i wspomnień przekazywanych przez pokolenia i zaprezentowanie ich w atrakcyjnej formie wizualnej (np. kolaż, prezentacja, film, wideo relacja) wraz z krótkim tekstem wprowadzającym (maksymalnie 300 słów). Na realizację prac i udział w konkursie zainteresowane osoby miały czas do dnia 5 września 2022 roku. Zwycięskie prace, oprócz atrakcyjnych nagród rzeczowych, zostaną opublikowane na stronie internetowej Archiwum  i udostępnione na profilu Facebook.

Wystawa plenerowa „Sprawa Jarosława Ziętary 1992-2022”

Kiedy: piątek, 30 września 2022 r., godz. 14.30 – 14.45

Gdzie: Archiwum Państwowe w Poznaniu, ul. 23 Lutego 41/43, chodnik przed gmachem Archiwum;

Historia nieosądzonej dotąd zbrodni i jej ofiary, poznańskiego dziennikarza są tematem wystawy, którą można zobaczyć przed siedzibą Archiwum Państwowego w Poznaniu. Przygotowana na 30. rocznicę porwania i zamordowania dziennikarza Jarosława Ziętary wystawa była początkowo prezentowana w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Wystawa składa się z ośmiu plansz, na których w przystępny sposób przedstawiane są różne aspekty sprawy Ziętary, poczynając od przypomnienia sylwetki zabitego dziennikarza „Gazety Poznańskiej” i jego śledztwa dziennikarskiego, z powodu którego odebrano mu życie. Zawiera zdjęcia, dokumenty i najważniejsze informacje dotyczące wydarzeń z trzech dekad.

Ekspozycja została przygotowana przez Komitet Społeczny im. Jarosława Ziętary, a wykonanie plansz zostało sfinansowane ze zbiórki publicznej. 

Zdjecie wystwy poświęconej Jarosławowi Ziętarze

Wystawa „Sprawa Jarosława Ziętary 1992-2022” będzie dostępna przed Archiwum Państwowym do 10 października br.

Wystawa wirtualna „Miasteczka i wsie regionu konińskiego – fotograficzna inwentaryzacja Strefy Przemysłowej Konina z lat 1960-1961 w zasobie Oddziału w Koninie”

Kiedy: piątek, 30 września 2022 r., godz. 14.45 – 15.00

Gdzie: strona internetowa Archiwum Państwowego w Poznaniu ( www.poznan.ap.gov.pl )

07_wystawa wirtualna_Goslawice_1

W przechowywanym w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Koninie w zespole archiwalnym „Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Koninie”, [1959] 1975-1999, zachowało się niezwykle cenne źródło historyczne. Są nim zbiory fotografii przedstawiających obraz ówczesnych stref przemysłowych Konina i Turku z początku lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. W dwóch tomach o tytule „Strefa przemysłowa Konina-inwentaryzacja fotograficzna, 1960-1961” zgromadzono łącznie 175 fotografii. Utrwalono na nich obraz miasta Konina i okolic sprzed czasów industrializacji, ale także wówczas nowych obiektów przemysłowych, które obecnie już w części nie istnieją.

W czerwcu bieżącego roku zaprezentowaliśmy 85 fotografii zawartych w I tomie dotyczącym strefy przemysłowej Konina. Natomiast tom II zawiera fotografie obrazujące wsie i miasteczka w powiecie konińskim, które w latach 1960-1961 pozostawały się jeszcze w stanie niezmienionym przez proces industrializacji, m.in. Kazimierz Biskupi, Kleczew, Ślesin, Licheń Stary. Niektóre miejscowości zniknęły z mapy w następnych latach, tak jak wieś Sulanki, które pochłonęła Huta Aluminium „Konin”. Inne przetrwały, ale niekiedy kolejne odkrywki węgla brunatnego dotarły do ich granic. Jeszcze inne znalazły się poza bezpośrednią strefą przemysłową, ale z czasem zupełnie zmieniły swój pierwotny charakter. W tym wieś Licheń Stary, który z biednej rolniczej wioski przekształcił się z czasem w siedzibę rozległego i znanego w Polsce Sanktuarium Maryjnego. Na fotografiach utrwalono dawną, typową dla wschodniej Wielkopolski wiejską zabudowę z nieodłącznymi strzechami, architekturę rolniczych miasteczek, pałaców, jak też dawnych gorzelni i wiatraków. Obraz dawnego świata, który w większości zniknął już bezpowrotnie.

Link do galerii