Dzień Darczyńcy Roku 2022

W uznaniu dla wszystkich darczyńców Archiwów Państwowych Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk ogłosił dzień 6 grudnia Dniem Darczyńcy.

Celem ustanowienia tego dnia jest zarówno docenienie i uhonorowanie darczyńców, którzy już wzbogacili narodowy zasób archiwalny przekazując do sieci Archiwów Państwowych w całej Polsce swoje bezcenne zbiory, jak też zachęcenie innych do podjęcia takiej współpracy.

– Zachęcam wszystkich Państwa do dzielenia się z Archiwami Państwowymi zgromadzonymi u siebie pamiątkami rodzinnymi. Wiem, że często mają one wartość sentymentalną i są dla Państwa bardzo ważne, ale wzbogacą one narodowy zasób archiwalny i będą dostępne dla wszystkich przez wiele pokoleń – mówi Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk. – W uznaniu zasług dla tych, którzy są gotowi na to, by dzielić się z nami tymi zasobami ustanawiam dzień 6 grudnia Dniem Darczyńcy.

Archiwum Państwowe w Poznaniu, organizując po raz drugi obchody ustanowionego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych wydarzenia, zaprasza na spotkanie 7 grudnia 2022 roku obejmujące następujący program:

 

  1. Poczuj historię – o czym pachną dokumenty
    [9.30–11.30, gmach Archiwum] Wycieczka dla Uniwersytetu Lubońskiego Trzeciego Wieku

Podczas wycieczki pracownicy archiwum zaprezentują archiwalia ze zbiorów poznańskiej instytucji oraz najciekawsze pracownie. Spacer po gmachu będzie również formą instrukcji jak korzystać z zasobów poznańskiego archiwum.

 

  1. Uroczyste spotkanie z DARCZYŃCAMI ROKU 2022
    [12.00 – 14.00, sala konferencyjna]

a) powitanie i przedstawienie zaproszonych Gości – Darczyńców,
(Henryk Krystek – dyrektor Archiwum)

b) informacja o idei, założeniach i celach projektu „Dzień Darczyńcy” oraz prezentacja wybranych darów – archiwaliów przekazanych w 2022 roku
(Beata Karwalska – st. kustosz Archiwum)

c) uroczyste podpisanie umów darowizny pomiędzy Archiwum a:
– Panią Agatą Biedziak-Żabińską (przekazanie Archiwum Rodzinnego)
– Uniwersytetem Lubońskiego Trzeciego Wieku (przekazanie Archiwum Pandemii przez Pana Zbigniewa Jankowskiego – przewodniczącego Stowarzyszenia i Panią Marię Błaszczak – sekretarza Stowarzyszenia)

d) wręczenie okolicznościowych dyplomów i upominków, jako wyraz wdzięczności Archiwum dla Darczyńców Roku 2022:
– Agata Biedziak – Żabińska
– Danuta Kostecka
– Ks. Łukasz Nowak
– Bogdan Winowski
– Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku

dzien darczyncy plakat1_Obszar roboczy 1