Praktyki studenckie

Co oferujemy?

 • praktyki dla studentów kierunków humanistycznych, w szczególności ze specjalnością archiwistyczną
 • poziom trudności wykonywanych zadań uzależniony od etapu studiów (praktyka pierwszego i drugiego stopnia)
 • merytoryczną pracę w wybranych oddziałach, wśród nich: Opracowania, Zabezpieczania, Popularyzacji, Udostępniania i Nadzoru nad zasobem archiwalnym
 • opiekę wyszkolonej kadry z długoletnim doświadczeniem w pracy archiwalnej na wniosek studenta
 • opinię o odbytej praktyce

Kiedy?

 • w dogodnym dla studenta i archiwum terminie
 • od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Archiwum
 • po zaakceptowaniu przesyłanego przez studenta wniosku o odbycie praktyk
 • po podpisaniu pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy uczelnią i archiwum, przyjmującym na praktykę studencką

Archiwum dysponuje określoną liczbą stanowisk pracy (biurko + dostęp do komputera), co oznacza, że w tym samym terminie możemy zapewnić ograniczoną liczbę miejsc dla studentów zainteresowanych odbyciem praktyki w naszym archiwum.

Czego oczekujemy?

 • ukończenia przynajmniej pierwszego roku studiów licencjackich albo jednolitych magisterskich;
 • skierowania ze szkoły wyższej, oraz szczegółowego programu praktyki studenckiej, zaakceptowanego przez uprawniony organ szkoły
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki studenckiej w archiwum (ubezpieczenie przez szkołę lub ubezpieczenie indywidualne)

Informacje szczegółowe w sprawie praktyk w archiwach państwowych określają “Zasady organizacji praktyk studenckich w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i archiwach państwowych”.

Gdzie?

Studenci mają możliwość odbycia praktyki zawodowej w poznańskiej siedzibie archiwum (ul. 23 Lutego 41/43) lub w jego oddziałach zamiejscowych (Gniezno, Konin, Piła). W Poznaniu pracuje 41 osób, a oddziały zamiejscowe zatrudniają od 4 do 6 pracowników. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszeń na adres archiwum@poznan.ap.gov.pl