Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny

Wydawany był w latach 1993-2013. Nakładem ukazało się 16 numerów (niektóre numery podwójne, łącznie 10 tomów).

 

UWAGA! Niektóre wydania PRAH są dostępne w serwisie Joomag pod tym linkiem. W przyszłości planujemy przesłać wszystkie numery.

R. 1 (1993)
zespół redakcyjny: Piotr Hope, Irena Radtke, Krzysztof Stryjkowski, Przemysław Wojciechowski

R. 2/3 (1994-1995)
zespół redakcyjny: Piotr Hope, Stanisław Kłys, Irena Radtke, Krzysztof Stryjkowski, Przemysław Wojciechowski

R. 4 (1996)
zespół redakcyjny: Piotr Hope, Stanisław Kłys, Jadwiga Miedzianowska, Irena Radtke, Krzysztof Stryjkowski, Przemysław Wojciechowski

R. 5 (1998)
zespół redakcyjny: Stanisław Kłys, Irena Mamczak – Gadkowska, Jadwiga Miedzianowska, Stanisław Nawrocki, Irena Radtke, Krzysztof Stryjkowski, Hanna Staszewska (sekretarz), Przemysław Wojciechowski (przewodniczący)

R. 6/7 (1999-2000)
zespół redackyjny: Stanisław Kłys, Irena Mamczak – Gadkowska, Jadwiga Miedzianowska, Stanisław Nawrocki, Irena Radtke, Krzysztof Stryjkowski, Monika Proniewicz (sekretarz), Przemysław Wojciechowski (przewodniczący)

R. 8/9 (2001-2002)
zespół redakcyjny: Irena Mamczak – Gadkowska, Jadwiga Miedzianowska, Irena Radtke, Krzysztof Stryjkowski, Hanna Staszewska – Katolik (sekretarz), Przemysław Wojciechowski (przewodniczący)

R. 10/11 (2003-2004)
zespół redakcyjny: Irena Mamczak – Gadkowska, Jadwiga Miedzianowska, Irena Radtke, Krzysztof Stryjkowski, Hanna Staszewska – Katolik (sekretarz), Przemysław Wojciechowski (przewodniczący)

R. 12-14 (2005-2007)
zespół redakcyjny: Irena Mamczak – Gadkowska, Jadwiga Miedzianowska, Irena Radtke, Krzysztof Stryjkowski, Hanna Staszewska – Katolik (sekretarz), Zdzisław Włodarczyk, Przemysław Wojciechowski (przewodniczący)

R. 15 (2012)
zespół redakcyjny: Irena Mamczak – Gadkowska, Jadwiga Miedzianowska, Irena Radtke, Krzysztof Stryjkowski, Hanna Staszewska (sekretarz), Zdzisław Włodarczyk, Przemysław Wojciechowski (przewodniczący)

R. 16 (2013)
zespół redakcyjny: Irena Mamczak – Gadkowska, Jadwiga Miedzianowska, Jarosław Matysiak, Hanna Staszewska (sekretarz), Zdzisław Włodarczyk, Przemysław Wojciechowski (przewodniczący)

aktualizacja treści: 28 czerwca 2016 r.