Nagroda im. Prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów

Prof_Stanislaw Nawrocki

W dniu 6 listopada 2017 r. ustanowiono Nagrodę im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego, której organizatorem jest Wojewoda Wielkopolski we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Archiwum Państwowym Poznaniu i Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu.

Nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach: nagroda główna, nagroda dla młodych archiwistów, nagroda za całokształt dorobku archiwalnego. Kandydatów do VI edycji Nagrody, należy zgłaszać pisemnie do dnia 30 listopada 2023 r. na adres sekretarza Kapituły: dr Rafał Kościański, ul. Rolna 45a, 61–487 Poznań (decyduje data stempla pocztowego), z dopiskiem na kopercie „Nagroda im. prof. Stanisława Nawrockiego”.

Informacja o osobach nominowanych do Nagrody zostanie ogłoszona na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego do 31 stycznia 2024 r., natomiast gala wręczenia nagród odbędzie się w czerwcu 2024 r., w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Archiwów.

 

 

Relacja z I edycji wydarzenia – 8 czerwca 2018 r. przejdź

Relacja z II edycji wydarzenia – 12 czerwca 2019 r. przejdź

Relacja z III edycji wydarzenia – 25 września 2020 r. przejdź

Relacja z IV edycji wydarzenia – 11 czerwca 2021 r. przejdź

Relacja z V edycji wydarzenia – 10 czerwca 2022 r. przejdź

Relacja z VI edycji wydarzenia – 13 czerwca 2023 r. przejdź

Załączniki:

  1. Regulamin Nagród im. prof. Stanisława Nawrockiego pobierz
  2. Formularz wniosku o przyznanie nagrody (wersja edytowalna) pobierz
  3. Oświadczenie kandydata (wersja edytowalna) pobierz
  4. Profesor Stanisław Nawrocki – życie i działalność naukowa (wspomnienie) pobierz