Gala wręczenia Nagród im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego – Poznań, 12 czerwca 2019

Druga edycja wyróżnienia dla archiwistów wielkopolskich!

 

stanisław_nawrocki

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów 12 czerwca br. zostały już po raz drugi wręczone Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego.

Ustanowiona 6 listopada 2017 r. Nagroda im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego, której organizatorem jest Wojewoda Wielkopolski we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Archiwum Państwowym w Poznaniu i Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, jest pierwszym tego typu wyróżnieniem w Polsce.

 

 

 

W drugiej edycji Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego nagrodzony został w kategorii nagroda główna:

  • dr Jarosław Wąsowicz SDB (Archiwum Salezjańskie Inspektorii Polskiej)

w kategorii nagroda za całokształt dorobku archiwalnego:

  • Jolanta Niezborała (Archiwum Państwowe w Poznaniu)

w kategorii nagroda dla młodego archiwisty:

  •    dr Magdalena Heruday-Kiełczewska (Zakład Archiwistyki IH UAM),

Ponadto wyróżnieni zostali:

  • Edyta Pietrzak (Archiwum Państwowe w Kaliszu)
  • Marek Szczepaniak (Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Gnieźnie)

Uroczysta gala odbyła się 12 czerwca 2018 r. w Sali Celichowskiego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Po przemówieniu Wicewojewody Wielkopolskiego, Pani Anety Niestrawskiej, Przewodnicząca Kapituły, Prof. dr hab. Irena Mamczak-Gadkowska przypomniała ideę nagrody oraz przybliżyła sylwetkę jej patrona. Następnie sekretarz Kapituły, Pan dr Rafał Kościański odczytał laudacje Nagrodzonych i Wyróżnionych. Członkowie Kapituły przekazali słowa uznania i wyrazy wdzięczności wobec Prof. St. Nawrockiego na ręce Jego Córek, Pani Marii Rynarzewskiej i Pani Ewy Potrawiak. Po uroczystym wręczeniu nagród laureatom oraz listów gratulacyjnych nominowanym, głos zabrał w ich imieniu ks. dr Jarosław Wąsowicz. Dla uświetnienia gali na zakończenie odbył się koncert zespołu wokalno-instrumentalnego „Musica Maxima” zapowiedziany przez Panią Prof. dr. hab. Alinę Mądry.