Wincenty Birkenmajer

birkenmajer Jeden z najwybitniejszych taterników dwudziestolecia międzywojennego, polonista, nauczyciel gimnazjalny, poeta. Przygodę z taternictwem rozpoczął poważnie w 1929 r., powtarzając duże, nadzwyczaj trudne drogi oraz przechodząc kilka nowych. Interesował się  topografią i nazewnictwem tatrzańskim oraz ideologią alpinizmu. Był zdecydowanym bojownikiem o ochronę przyrody górskiej, ale jednocześnie propagatorem nieskrępowanego biwakowania w Tatrach. Zajmował się też fotografią górską.
W czasie wyprawy podjętej ze Stanisławem Grońskim w kwietniu 1933 r., której celem był wschodni filar Ganku, zmarł z wyczerpania i zimna na Galerii Gankowej.

Od jego nazwiska pochodzi termin alpinistyczny, błąd Birkenmajera, który dotyczy przecenienia przez wspinaczy swoich możliwości.

 

Data urodzenia: 24.06.1889 r.

Miejsce urodzenia: Czernichów

Rodzice: Ludwik Antoni (fizyk, astronom) i Zofia z d. Karlińska

Data śmierci: 17.04.1933 r.

Miejsce śmierci: Tatry (Galeria Gankowa)

 

Karta meldunkowa Wincentego Birkenmajera:

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta miasta Poznania (Kartoteka ewidencji ludności), sygn. 53/474/0/19.3/14285, skan nr 834