III Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry

III Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry.

Poznań, 7 kwietnia 2011 r.

Archiwum Państwowe w Poznaniu oraz Archiwum Archidiecezjalne zaprasza na kolejne Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry. Spotkania konserwatorów organizujemy od października 2010 r. Naszym zamiarem jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń zawodowych i naukowych konserwatorów działających na terenie naszego regionu. Cykliczne spotkania służą również pogłębieniu wiedzy w zakresie profilaktyki i konserwacji zbiorów wśród pracowników archiwów, bibliotek i muzeów Poznania i Wielkopolski. Dotąd odbyły się już dwa spotkania konserwatorów w ramach Forum.
Najbliższe III Forum odbędzie się 7 kwietnia 2011 r. w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, ul. Ks. I Posadzego 2Program:
11.00 Otwarcie Forum (dyrektor AA w Poznaniu – ks. mgr Roman Dworacki, dyrektor AP w Poznaniu – mgr Henryk Krystek, moderator Forum – mgr Przemysław Wojciechowski)
11.15 wykład mgr Anny Michaś (Archiwum Państwowe w Krakowie) pt. “Identyfikacja materiałów fotograficznych”
12.30-13.15 wizyta w Pracowni Konserwatorskiej Archiwum Archidiecezjalnego; pokaz obiektów poddanych konserwacji
ok. 13.15 II część wystąpienia mgr Anny Michaś: „Zabezpieczanie materiałów fotograficznych”
14.30–15.00 Pytania, dyskusja
15.00 zakończenie III Forum

7 kwietnia 2011 r. w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu odbyło się III Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry. Forum otworzył dyrektor AA ks. mgr Roman Dworacki. Moderator Forum mgr Przemysław Wojciechowski (kierownik Pracowni Konserwacji Materiałów Archiwalnych AP w Poznaniu) przedstawił ideę spotkań konserwatorów. Zamiarem inicjatora Forum było stworzenie warunków do wymiany doświadczeń zawodowych i naukowych konserwatorów działających na terenie naszego regionu. Cykliczne spotkania służyć także mają pogłębieniu wiedzy w zakresie profilaktyki i konserwacji zbiorów wśród tych pracowników archiwów, bibliotek i muzeów Poznania i Wielkopolski, którzy odpowiedzialni są za stan fizyczny zasobu, zbiorów, kolekcji.


Dotąd w Poznaniu odbyły się dwa Fora – w październiku 2010 r. (poświęcone korozji atramentowej) oraz w grudniu 2010 r. (poświęcone odkwaszaniu archiwaliów z XIX i XX w. metodą Neschena i Bookkeepera). Przemysław Wojciechowski zaprezentował projekt zredagowanego przez siebie trzeciego numeru e-czasopisma pt. „Poznański Biuletyn Konserwatorski”. Propagowane są tam działania konserwatorów pracujących w archiwach, bibliotekach i muzeach Poznania i Wielkopolski. Zamieszcza się tam również artykuły specjalistyczne z dziedziny konserwacji papieru i skóry oraz informacje o odbywających się konferencjach naukowych związanych z tą tematyką. Jest także dział poświęcony nowościom wydawniczym z zakresu konserwacji papieru.

Gościem i głównym prelegentem na III Forum była mgr Anna Michaś – kierownik Oddziału Konserwacji i Zabezpieczenia Zasobu Archiwalnego wArchiwum Państwowym w Krakowie, b. sekretarzKomisji Ochrony Archiwaliów znajdujących się w klimacie umiarkowanym Międzynarodowej Rady Archiwów (ICA),absolwentka dwuletniego programu konserwacji i zabezpieczania materiałów fotograficznych Advanced Residency Program in Photograph Conservation w Rochester w stanie Nowy Jork (USA). Przygotowała dwie prezentacje: „Identyfikacja materiałów fotograficznych” oraz „Zabezpieczanie materiałów fotograficznych”.

Uczestnicy Forum dowiedzieli się jak wyglądają i jak rozpoznać dagerotypy, ambrotypy, ferrotypy, odbitki na papierze solnym, platynotypię, cyjanotypię, odbitki albuminowe, kolodionowe, żelatynowe, odbitki kopiowane POP oraz odbitki wywoływane DOP. Sporo było także wiadomości z dziejów fotografii. Anna Michaś przygotowała wiele oryginalnych fotografii z XIX w.

W przerwie uczestnicy Forum zwiedzili Pracownię Konserwatorską AAP kierowaną przez Sławomira Leszczyńskiego oraz obejrzeli archiwalia poddane konserwacji w tamtejszej pracowni.

W Forum wzięło udział niemal 60 osób. Kolejne spotkanie zaplanowano na 14 czerwca br. na Uniwersytecie Przyrodniczym.