Bazy danych

BAZY DANYCH OGÓLNODOSTĘPNE

Dokumentacja osobowa i płacowa
W bazie zamieszczono dane o dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców przechowywanej w archiwach państwowych, urzędach administracji centralnej i terenowej oraz u przedsiębiorców i innych przechowawców, którzy prowadzą w tym zakresie działalność gospodarczą.

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy w serwisie ZUS
Opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych. Zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Dokumentacja pracownicza firm zlikwidowanych
Zawiera informacje o dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców przechowywanej w archiwach państwowych, urzędach administracji centralnej i terenowej oraz u przedsiębiorców i innych przechowawców, którzy prowadzą w tym zakresie działalność gospodarczą. Portal egospodarka.pl

Ewidencja przechowawców akt osobowych i płacowych
Strona informacyjna dla przechowawców z wykazem w formacie .pdf, zamieszczony na stronach Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

DOKUMENTACJA OSOBOWO-PŁACOWA PRZECHOWYWANA W POZNAŃSKIM ARCHIWUM

aktualizacja treści: 2023 r.