Kierownictwo

mgr Henryk Krystek
Dyrektor

mgr Marlena Giersberg
Główna księgowa

mgr Piotr Klimecki
Kierownik Oddziału kształtowania narodowego zasobu archiwalnego

mgr Elżbieta Rogal
Kierownik Oddziału ewidencji i opracowania zasobu archiwalnego

mgr Stefan Olejniczak
Kierownik Oddziału udostępniania zasobu archiwalnego

dr Przemysław Wojciechowski
Kierownik Oddziału zabezpieczania zasobu archiwalnego

dr Julia Wesołowska
Kierownik Oddziału popularyzacji zasobu archiwalnego

mgr Maciej Pietrowicz
Kierownik Działu administracyjno-gospodarczego

dr Marek Szczepaniak
Kierownik Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Gnieźnie

mgr Piotr Rybczyński
Kierownik Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Koninie

dr Maciej Kamiński
Kierownik Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Pile

aktualizacja treści: 2024 r.