Kierownictwo

mgr Henryk Krystek
Dyrektor

prof. dr hab. Krzysztof Stryjkowski
Zastępca Dyrektora

mgr Marlena Giersberg
Główna Księgowa

mgr Elżbieta Rogal
Kierownik Oddziału Gromadzenia i Opracowania Zasobu

mgr Tadeusz Grabarz
Kierownik Oddziału ds. Archiwów Zakładowych

mgr Jolanta Niezborała
Kierownik Oddziału Udostępniania i Informacji

mgr Maciej Pietrowicz
Kierownik Oddziału Administracyjno-Gospodarczego

dr Przemysław Wojciechowski
Kierownik Pracownii Konserwacji Materiałów Archiwalnych

Małgorzata Kaczmarek
Kierownik Pracowni Reprograficznej

 

dr Marek Szczepaniak
Kierownik Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Gnieźnie

mgr Piotr Rybczyński
Kierownik Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Koninie

dr Maciej Kamiński
Kierownik Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Pile

aktualizacja treści: 2022 r.