Dyrektor mgr Henryk Krystek

– urodzony 3 sierpnia 1961 r. w Krotoszynie;
– absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, specjalność archiwalna;
– rok ukończenia studiów – 1985;
– studia podyplomowe dwusemestralne (X 1996 – VI 1997) w zakresie archiwistyki – kurs wyższy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Historii i Archiwistyki,
– zatrudniony w Archiwum Państwowym w Poznaniu od 1 października 1985 roku w Oddziale ds. archiwów zakładowych;
– XII 1996 r. – za wyróżniające się osiągnięcia młodego archiwisty w państwowej służbie archiwalnej w zakresie kształtowania państwowego zasobu archiwalnego i stosowanie nowoczesnych metod pracy archiwalnej z szerokim wykorzystaniem technik komputerowych otrzymał nagrodę Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych za 1996 rok (pierwsza edycja nagrody dla młodego archiwisty);
– od lutego 1999 r. kierownik Oddziału Opracowania Zasobu Archiwalnego;
– od stycznia 2005 r. dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu;
– w latach 2006-2009 członek Rady Archiwalnej przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych;
– od stycznia 2007 r. członek Kolegium przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych;
– od 1988 r. członek, a w latach 1997–2006 przewodniczący zespołu problemowego „Informatyka i archiwa” działającego przy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie;
– współorganizator i uczestnik powszechnych zjazdów archiwistów polskich w Toruniu (1998 r.), Szczecinie (2003 r.) i Olsztynie (2008 r.) – przewodniczący sekcji zjazdowych „Informatyka w archiwach”;
– zastępca przewodniczącego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w latach 1998-2003;
– przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego SAP w Poznaniu od 2003 do 2008 r.;
– uczestnik międzynarodowych kongresów archiwów w Sewilli (2000 r.) i w Wiedniu (2004 r.);
– wykładowca w Zakładzie Archiwistyki Instytutu Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (informatyka w archiwach, archiwa elektroniczne);
– wykładowca „archiwistyki praktycznej” w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu oraz w Stowarzyszeniu Archiwistów Polskich;
– autor kilku artykułów z zakresu nadzoru archiwalnego, wykorzystania techniki komputerowej w pracy archiwów państwowych i zakładowych oraz stosowania norm jakości serii ISO 9000;
– współautor 3 podręczników dla archiwistów zakładowych (problematyka obsługi kancelaryjnej współczesnych jednostek organizacyjnych).

aktualizacja treści: 1 lipca 2016 r.