Organizacja archiwum

W ramach Archiwum Państwowego w Poznaniu, poza centralą, funkcjonują również trzy Oddziały zamiejscowe zlokalizowane w Gnieźnie, Koninie i Pile.

W Archiwum Państwowym w Poznaniu obowiązuje struktura organizacyjna w skład której wchodzi 8 oddziałów, 2 działy i 1 samodzielne stanowisko. Pracami oddziałów (w tym także oddziałów zamiejscowych) administrują kierownicy. W Archiwum działają także organy opiniodawcze i doradcze: Kolegium, Regionalna Komisja Metodyczna Archiwum Państwowego w Poznaniu, Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim, Archiwum Państwowego w Szczecinie i Archiwum Państwowego w Zielonej Górze (Komisja Metodyczna); Regionalna Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji Archiwum Państwowego w Szczecinie, Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim, Archiwum Państwowego w Poznaniu i Archiwum Państwowego w Zielonej Górze; Regionalna Komisja do spraw pozyskiwania materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim, Archiwum Państwowego w Poznaniu i Archiwum Państwowego w Szczecinie.

Dokumenty związane z funkcjonowaniem Archiwum zamieszczono poniżej w postaci odsyłaczy do Biuletynu Informacji Publicznej. W dziale KONTAKT umieszczono szczegółowe informacje i skład osobowy każdej z komórek Archiwum.

Dokumenty
Statut archiwum
Regulamin organizacyjny
Schemat organizacyjny

aktualizacja treści: 2023 r.