Organizacja archiwum

W ramach Archiwum Państwowego w Poznaniu, poza centralą, funkcjonują również trzy Oddziały zamiejscowe zlokalizowane w Gnieźnie, Koninie i Pile.

W Archiwum Państwowym w Poznaniu obowiązuje struktura organizacyjna w skład której wchodzi 5 oddziałów, 4 stanowiska i 2 pracownie. Pracami oddziałów (w tym także oddziałów zamiejscowych) i pracowni administrują kierownicy.

Dokumenty związane z funkcjonowaniem Archiwum zamieszczono poniżej w postaci odsyłaczy do Biuletynu Informacji Publicznej. W dziale KONTAKT umieszczono szczegółowe informacje i skład osobowy każdej z komórek Archiwum.

Dokumenty
Statut archiwum
Regulamin organizacyjny
Schemat organizacyjny

aktualizacja treści: 3 czerwca 2016 r.