IV Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry

IV Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry.

Poznań, 14 czerwca 2011 r. (wtorek)

Zapraszamy na kolejne Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry. Spotkania konserwatorów organizujemy od października 2010 r. Naszym zamiarem jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń zawodowych i naukowych konserwatorów działających na terenie naszego regionu. Cykliczne spotkania służą również pogłębieniu wiedzy w zakresie profilaktyki i konserwacji zbiorów wśród pracowników archiwów, bibliotek i muzeów Poznania i Wielkopolski. Dotąd odbyły się już trzy spotkania konserwatorów w ramach Forum.
Najbliższe IV Forum odbędzie się 14 czerwca 2011 r. na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przy ul. Wojska Polskiego 28.Program:
10.00 Otwarcie Forum (moderator Forum – mgr Przemysław Wojciechowski)
11.15 Wykład dr inż. Grzegorz Cofta  (Zakład Ochrony i Konserwacji Drewna Instytutu Chemicznej Technologii Drewna)
pt. Lotne związki organiczne emitowane przez mikrogrzyby
12.30 Wykład mgr inż. Joanna Jaszczur (Zakład Technologii Celulozy i Papieru Instytutu Chemicznej Technologii Drewna)
pt. Ocena procesu biodegradacji wybranych wytworów papierniczych oznaczona poprzez odporność na samozerwalność
ok. 12.30 Wizyta w Laboratorium Zakładu Ochrony i Konserwacji Drewna
ok. 12.45 Wizyta w Laboratorium Technologii Celulozy i Papieru
ok. 13.00 Relacje z zagranicznych konferencji konserwatorskich:
1. Konferencja “New approaches to book and paper conservation-restoration”- Horn (Austria), 9-11 maja 2011 r. – relacja mgr Krystyny Olczyk (Biblioteka Kórnicka PAN)
2. Konferencja “Preservation of graphic issues from nonconformist art during Soviet period in Latvia and provision of required materials and equipment” supported by the financial instrument of the European Economic Area  – Ryga (Łotwa) 18-19 kwietnia 2011 r. – relacja mgr Katarzyny Dudek (Biblioteka Jagiellońska w Krakowie)
13.30 – 14.00 Pytania, dyskusja
ok. 14.00 Zakończenie IV Forum

We wtorek 14 czerwca, odbyło się IV Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją ze spotkania.

Autor fot.: Tadeusz Boniecki (Archiwum Artystyczne Teatru Wielkiego w Poznaniu)