IV Popołudnie z Dokumentem

Archiwum Państwowe w Poznaniu i Muzeum Historii Miasta Poznania (Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu) zapraszają na IV spotkanie z cyklu „Popołudnie z dokumentem”, piątek, 4 kwietnia 2014 r.

Tytuł: Archiwa klasztorów wielkopolskich.  Jakie były i co się z nimi stało?

Miejsce: Archiwum Państwowe w Poznaniu, ul. 23 Lutego 41/43;
Klasztor franciszkanów  – ul. Franciszkańska 2 (Wzgórze Przemysła);
Muzeum Historii Miasta Poznania (Oddział MNP) – ratusz

P r o g r a m:

Archiwum Państwowe, godz. 15:30 – spotkanie z komisarzami wystawy pt. Akta klasztorne i kasacyjne w zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu – mgr Monika Proniewicz,  mgr Zofia Wojciechowska, mgr Grażyna Zaliwska (Archiwum Państwowe w Poznaniu)

Sanktuarium Matki Bożej w Cudy Wielmożnej – Pani Poznania, godz. 16:00 – spotkanie z gwardianem franciszkanów konwentualnych Ojcem Leszkiem Klekociukiem (zwiedzanie kościoła i klasztoru)

Muzeum Historii Miasta Poznania, godz. 17:00 – wykłady, prezentacja archiwaliów:

Słowo na powitanie: dr Magdalena Mrugalska Banaszak (kierownik Muzeum Historii Miasta Poznania),
mgr Henryk Krystek (dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu)

Dokument fundacyjny klasztoru cystersów w Łeknie z roku 1153 – prof. Andrzej Wyrwa (UAM, dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy)

Koncert muzyki sakralnej – chór „Hasło” pod dyrekcją Henryka Górskiego

P r z e r w a –  s p o t k a n i e  p r z y  k a w i e


Archiwalia klasztorne i akta związane z kasatą klasztorów wielkopolskich w zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu
– mgr Zofia Wojciechowska (Archiwum Państwowe w Poznaniu)

Bulla Papieża Innocentego VII z 1406 r. dla klasztoru karmelitów i kościoła Bożego Ciała w Poznaniu – ks. kustosz Rafał Rybacki (Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu)

Audiowizualna dokumentacja wizyty kardynałów Stefana Wyszyńskiego i Karola Wojtyły w Poznaniu w Sanktuarium Matki Bożej w Cudy Wielmożnej w Poznaniu w 1968 r. – ks. kustosz Rafał Rybacki (Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu)

Archiwalia dotyczące dawnego klasztoru bernardynów w Kościanie – mgr Ewa Siejkowska-Askutija (Muzeum Narodowe w Poznaniu)

Spotkanie poprowadzą: Henryk Krystek i Przemysław Wojciechowski

W piątek, 4 kwietnia 2014 r, Archiwum Państwowe w Poznaniu przy współudziale Muzeum Historii Miasta Poznania i gwardiana franciszkanów konwentualnych – o. Leszka Klekociuka zorganizowało kolejna edycję wydarzenia “Popołudnie z dokumentem”. Tym razem tematem spotkania były archiwa klasztorów.

Spotkanie rozpoczęło się od otwarcia wystawy pt. „Akta klasztorne i kasacyjne w zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu” (wersja elektroniczna dostępna w tym miejscu). przybyłych gości przywitał Dyrektor poznańskiego Archiwum, mgr Henryk Krystek, a później głos zabrała starsza kustosz mgr Zofia Wojciechowska.


Następnie, zebrani goście przeszli pod Sanktuarium Matki Bożej w Cudy Wielmożnej, Pani Poznania, gdzie spotkali się z gwardianem Franciszków konwentualnych Ojcem Leszkiem Klekociukiem, który przybliżył słuchaczom dzieje kościoła. Nie zabrakło krótkiej wizyty w klasztorze zakonników.

Po tej części piątkowego wydarzenia, gospodarze zaprosili do siedziby Muzeum Historii Miasta Poznania. Nie zabrakło ciekawych wykładów i prezentacji archiwaliów, a przybyłe osoby mogły także wysłuchać krótkiego koncertu muzyki sakralnej w wykonaniu chóru “Hasło” pod dyrekcją Henryka Górskiego.
Moderatorem “Popołudnia z dokumentem” był mgr Przemysław Wojciechowski (APP).

Poniżej zamieszczamy obszerną galerię z piątkowego spotkania. Kolejna edycja wydarzenia planowana jest na jesieni.