IX Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry

IX Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry
„Ochrona i konserwacja pieczęci woskowych”

Data: 27 września 2013 r. (piątek)
Miejsce: Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu,  ul. Ks. I. Posadzego 2

P r o g r a m:

g. 11.00  Otwarcie Forum – ks. mgr Roman Dworacki – dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, mgr Henryk Krystek – dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu, mgr Przemysław Wojciechowski – moderator Forum

g. 11.25   “Problematyka zniszczeń i konserwacji pieczęci  woskowych” – wykład i prezentacja prof. Elżbiety Jabłońskiej (kierownika Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu)

g 12.10  „Zagadnienia konserwacji pieczęci woskowych – doświadczenia Centralnego Laboratorium Konserwacji Archiwaliów (AGAD – Warszawa)” – wykład i prezentacja mgr Hanny Machaj (CLKA-AGAD Warszawa)

ok. g. 13.00 – 13.30 – przerwa

g. 13.30  Pokaz próżniowego pakowania materiałów archiwalnych i bibliotecznych – mgr Mariusz Zacharczuk (konsultant Przedsiębiorstwa CZPM Sp. z o.o. w Robakowie k/ Poznania).

g. 14.00 – 14.30 – pytania, dyskusja

ok. g. 14.30   Zakończenie Forum