Kolejne materiały przekazane w ramach Archiwów Rodzinnych

Zasób Archiwum Państwowego w Poznaniu wzbogacił się o wyjątkowe Archiwum Rodzinne. 5 lipca 2023 roku nastąpiło podpisanie umowy między Wacławą Małecką a Zastępcą Dyrektora Archiwum Profesorem Krzysztofem Stryjkowskim.

Stan zachowania dokumentów oraz jego liczebność jest niezwykle imponująca. A przez pasje którymi wypełnione było życie poszczególnych członków Rodziny, wartość historyczna tych archiwaliów wniesie wiele cennych informacji dla przyszłych pokoleń badaczy.