Konferencja naukowa „Cossalin ad Fntes czyli o 750-leciu raz jeszcze…”

W dniu 21 października odbyła się w Koszalinie współorganizowana przez tamtejsze Archiwum Państwowe, Politechnikę Koszalińską i Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Koszalińskiej konferencja naukowa „Cossalin ad Fntes czyli o 750-leciu raz jeszcze…”. Wśród wygłoszonych referatów znalazł się materiał przygotowany i przedstawiony przez kierownika gnieźnieńskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Poznaniu Marka Szczepaniaka zatytułowany „Ludność powiatu gnieźnieńskiego osiedlająca się na Ziemi Koszalińskiej w 1945 r. w świetle poznańskich i gnieźnieńskich źródeł archiwalnych”.