Archiwa w Polsce

logo-AP-sygnet-CMYK-kolor
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
– centralny urząd administracji rządowej obsługujący Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych – organ zarządzający archiwami państwowymi w Polsce, podlegający Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

ARCHIWA PAŃSTWOWE O CHARAKTERZE CENTRALNYM


Archiwum Główne Akt Dawnych
 – najstarsze publiczne archiwum w Polsce (założone w roku 1808), przechowujące wytworzone do 1918 r., akta władz centralnych i częściowo prowincjonalnych oraz archiwa rodzin o znaczeniu ogólnopolskim


Archiwum Akt Nowych
 – przechowujące materiały archiwalne wytworzone po roku 1918, przede wszystkim akta władz centralnych, instytucji i stowarzyszeń o charakterze ogólnopolskim, czy też spuścizny po wybitnych działaczach


Narodowe Archiwum Cyfrowe
 – wcześniej (do roku 2008) jako Archiwum Dokumentacji Mechanicznej, gromadzi dokumentację fotograficzną, fonograficzną i filmową powstałą od początków XX wieku, twórca systemu ZoSIA i portalu szukajwarchiwach.gov.pl

 

ARCHIWA PAŃSTWOWE W POLSCE (wg. województw)

logo-AP-sygnet-RGB-kolor

 

aktualizacja treści: 2023 r.