Archiwa w Polsce

Logo NDAP - Naczelnej Dyrekcji Archiwów PaństwowychNaczelna Dyrekcja Archiwów Państwowychcentralny urząd administracji rządowej obsługujący Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych – organ zarządzający archiwami państwowymi w Polsce, podlegający Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ARCHIWA PAŃSTWOWE O CHARAKTERZE CENTRALNYM

Logo AGAD - Archiwum Główne Akt DawnychArchiwum Główne Akt Dawnych – najstarsze publiczne archiwum w Polsce (założone w roku 1808), przechowujące wytworzone do 1918 r., akta władz centralnych i częściowo prowincjonalnych oraz archiwa rodzin o znaczeniu ogólnopolskim

Logo AAN - Archiwum Akt NowychArchiwum Akt Nowych – przechowujące materiały archiwalne wytworzone po roku 1918, przede wszystkim akta władz centralnych, instytucji i stowarzyszeń o charakterze ogólnopolskim, czy też spuścizny po wybitnych działaczach

Logo NAC - Narodowe Archiwum CyfroweNarodowe Archiwum Cyfrowe – wcześniej (do roku 2008) jako Archiwum Dokumentacji Mechanicznej, gromadzi dokumentację fotograficzną, fonograficzną i filmową powstałą od początków XX wieku, twórca systemu ZoSIA i portalu szukajwarchiwach.pl

ARCHIWA PAŃSTWOWE W POLSCE (wg. województw)

aktualizacja treści: 18 lutego 2016 r.