Elektroniczna skrzynka podawcza

Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej platformy ePUAP możliwe jest złożenie dokumentów w formie elektronicznej. Dane z wypełnionego e-formularza po jego podpisaniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pomocą profilu zaufanego ePUAP zostaną przesłane do Archiwum. Każdy dokument elektroniczny zostanie opatrzony urzędowym potwierdzeniem odbioru, które w formie elektronicznej zostanie przekazane do interesanta na jego skrzynkę kontaktową uprzednio założoną na platformie ePUAP.

/n27kvu09q3/SkrytkaESPLogo ePUAP

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z dnia 29 września 2011 r.) Archiwum akceptuje formaty: .doc, .docx, .ods, .odt, .pdf, .rtf, .txt, .xls, .xlsx, .xml.

Przy danych zawierających informację graficzną przyjmowane będą formaty danych: .jpg, .gif, .png, .tiff, a dla danych skompresowanych: .zip, .rar.

UWAGA. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego dokumentu utworzonego za pomocą formularza nie może przekroczyć 3 MB. Dokumenty elektroniczne przed ich otwarciem są sprawdzane programem antywirusowym, pliki zawierające wirusy lub inne niebezpieczne elementy będą automatycznie kasowane.

aktualizacja treści: 14 września 2015 r.