Oddział ewidencji i opracowania zasobu archiwalnego

Kierownik
mgr Elżbieta Rogal
tel. 61 852-46-01, wew. 38
e-mail: erogal@poznan.ap.gov.pl

Pracownicy
Adam Projs
Michał Radomski
Artur Rządkowski
Hanna Stroińska
Artur Simiński
Grażyna Zaliwska
Katarzyna Zielińska

aktualizacja treści: 2023 r.