Oddział udostępniania zasobu archiwalnego

Kierownik
Stefan Olejniczak
tel. 61 852-46-01, wew. 33
e-mail: solejniczak@poznan.ap.gov.pl

Pracownicy
Mariusz Jankowski
Dorota Rolewicz-Śliwińska
Piotr Wróblewski
Karolina Zgrzeba

aktualizacja: 2023 r.