Oddział udostępniania i informacji

Kierownik
mgr Jolanta Niezborała
tel. 61 852-46-01, wew. 33
e-mail: jniezborala@poznan.ap.gov.pl

Pracownicy
Barbara Bielawna
Mariusz Jankowski
Dominika Jarząbek
Stefan Olejniczak
Dorota Rolewicz-Śliwińska
Piotr Wróblewski

W ramach Oddziału funkcjonują:

  • Pracownia naukowa,
  • Stanowisko ds. kwerend,
  • Stanowisko ds. dokumentacji osobowo-płacowej,
  • Biblioteka.

aktualizacja: maj 2018 r.