Oddział popularyzacji zasobu archiwalnego

Kierownik
dr Julia Wesołowska
tel. 61 852-46-01, wew. 34
e-mail: jwesolowska@poznan.ap.gov.pl

Pracownicy:
Beata Karwalska
Wojciech Nawrocki
Zofia Wojciechowska

aktualizacja: 2023 r.