Międzynarodowy Dzień Archiwów 2019

W 2019 r. Archiwum Państwowe w Poznaniu kolejny raz wzięło udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Archiwów. Święto to upamiętnia utworzenie Międzynarodowej Rady Archiwów (International Council of Archives) mającej na celu wsparcie, rozwój i ułatwienie dostępu do światowych zasobów archiwalnych. Jak co roku Archiwum Państwowe w Poznaniu w dniach 7-8 czerwca 2019 r. zorganizowało szereg atrakcji dla pracowników i użytkowników placówek archiwalnych. Poniżej prezentujemy krótki opis i fotorelację z poszczególnych wydarzeń.

 

1. Popołudnie z dokumentem “Zamki w Wielkopolsce”.

W ramach Międzynarodowego Dnia Archiwów w siedzibie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, 7 czerwca odbyła się kolejna edycja wydarzenia pod nazwą Popołudnie z dokumentem. Ciekawym wystąpieniom prelegentów towarzyszyła promocja płyty Źródła do dziejów zamków wielkopolskich do schyłku XVIII w. ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu. Tegoroczna edycja przyciągnęła bardzo liczną publikę, która z ciekawością wysłuchała wszystkich prezentacji.

 2. Sobota w Archiwum Państwowym w Poznaniu – inauguracja nowej strony Szukaj w Archiwach.

8 czerwca w swojej siedzibie Archiwum Państwowe w Poznaniu zorganizowało szereg wydarzeń dla gości. Obchody Międzynarodowego Dnia Archiwów rozpoczęła uroczysta inauguracja nowej odsłony portalu Szukaj w Archiwach. Użytkownicy mogli zapoznać się z odświeżonym interfejsem strony i jej nową funkcjonalnością.

Szukaj w Archiwach to rozwijany przez Narodowe Archiwum Cyfrowe serwis internetowy, na którym prezentowane są skany i opisy materiałów archiwalnych zgromadzonych w polskich archiwach. Obecnie w serwisie dostępnych jest około 14 milionów opisów materiałów archiwalnych oraz ponad 37 mln skanów materiałów archiwalnych, a ich liczba stale rośnie.
Opisy archiwaliów w serwisie pochodzą ze Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA). Ponadto serwis zawiera dane z bazy Program Rejestracji Akt Metrykalnych i Stanu Cywilnego (PRADZIAD), w której znajdują się informacje o materiałach genealogicznych przechowywanych w archiwach państwowych. Skany materiałów archiwalnych pochodzą ze zbiorów polskich archiwów państwowych, a także innych instytucji kultury. Kopie materiałów archiwalnych prezentowane w serwisie, o ile nie zastrzeżono inaczej w opisach tych materiałów lub na samych kopiach cyfrowych, mogą być w dowolny sposób wykorzystywane, w tym pobierane ze strony na dysk lokalny, kopiowane i rozpowszechniane w inny sposób z wykorzystaniem dowolnej techniki.
Z serwisu Szukaj w Archiwach korzystać mogą genealodzy, studenci, uczniowie, nauczyciele, pracownicy naukowi oraz wszystkie inne osoby zainteresowane korzystaniem z zasobu polskich archiwów. Serwis umożliwia korzystanie z materiałów archiwalnych przechowywanych w archiwach z różnych części Polski bez wychodzenia z domu. Do korzystania z serwisu potrzebne są tylko dostęp do internetu i przeglądarka internetowa.
W gronie instytucji publikujących w serwisie znajduje się 85 instytucji, w tym: 33 archiwa państwowe, wraz z ich 38 oddziałami oraz 14 instytucji spoza sieci archiwów państwowych.

3. Sobota w Archiwum Państwowym w Poznaniu – oficjalne otwarcie mobilnego Archiwalnego Fotoplastikonu zawierającego  ekspozycję pt. „Poznań na archiwalnych zdjęciach w 100 – lecie utworzenia sieci Archiwów Państwowych”.

Propozycję udziału w projekcie nasze Archiwum Państwowe otrzymało od Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie. W ubiegłym roku dzięki finansowemu wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych udało się zorganizować cztery wystawy w mobilnym fotoplastykonie, ustawionym w przestrzeni miejskiej w Warszawie, Zamościu, Krakowie i Koszalinie.
W tegorocznej edycji zaplanowano, aby w Poznaniu, zarówno mieszkańcy, jak 
i goście naszego miasta mogli obejrzeć odpowiednio dobraną i przygotowaną wystawę widokówek i zdjęć archiwalnych pt. „Poznań na archiwalnych zdjęciach w 100 – lecie utworzenia sieci Archiwów Państwowych”.
Projekt jest realizowany w ramach obchodów odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości, dzięki wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Jednocześnie projektem tym świętujemy 100-lecia utworzenia sieci archiwów państwowych.
„Archiwalny Fotoplastikon” w mobilnym fotoplastikonie stylizowanym na lata przedwojenne ustawiony jest przy Skwerze Wilhelmiego na tzw. placyku przy skrzyżowaniu ulic Masztalarskiej i 23 Lutego, gdzie znajduje się fragment baszty narożnej. Udostępniono 5 stanowisk ze stereoskopami, przez które widzowie zaglądają do wnętrza fotoplastikonu i podziwiają archiwalne zdjęcia. Wystawa zbudowana jest z ok. 15 zdjęć przygotowanych w technice stereoskopowej oraz ok. 20 2D. Każde stanowisko (zakładamy łącznie 5 stanowisk/tematów) może pokazywać inny „temat” co pozwala na podzielenie zdjęć na następujące galerie:
– GALERIA 1 w formacie 3D:  Poznań w obiektywie Poddębskiego (lata 1928-1933);
– GALERIA 2 w formacie 3D:   Poznań w obiektywie Poddębskiego cz.2 (lata 1928-1933);
– GALERIA 3 w formacie 2D:  Poznań w obiektywie Mogensa Tørsleffa, rok 1959;
– GALERIA 4: Archiwalny Poznań, lata 1910-1938;
– GALERIA 5: Archiwalny Poznań, lata 1939-1969.

4. Sobota w Archiwum Państwowym w Poznaniu – wycieczka: “Poczuj historię – czym pachną dokumenty?” oraz prezentacja “Najarchiwum – pokaz najciekawszych zbiorów Archiwum”.

Wycieczka i prezentacja zorganizowane przez pracowników Archiwum Państwowego w Poznaniu również przyciągnęły dużą liczbę odwiedzających. Podczas wycieczki pracownicy Archiwum zaprezentowali archiwalia ze zbiorów poznańskiej instytucji, przedstawili historię zabytkowego gmachu oraz oprowadzili po pracowniach, w których zajmują się m. in. konserwacją i skanowaniem dokumentów. Spacer po gmachu był ciekawym wprowadzeniem zarówno dla tych, którzy po raz pierwszy odwiedzili archiwum, jak i dla tych, którzy mieli już okazję zapoznać się z zasobem w Pracowni Naukowej. Prezentację “Najarchiwum” poprowadził dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu, Henryk Krystek.

5. Sobota w Archiwum Państwowym w Poznaniu – Rozkoduj historię – jak zmieniał się dokument przez wieki?

Na spotkaniu zostały zaprezentowane dwa specjalistyczne wydawnictwa pomocne w pracy z pismem niemieckim – Dawne pismo niemieckie. Podręcznik do nauki pisma neogotyckiego oraz Kurrenta. Zeszyt ćwiczeń do nauki pisma neogotyckiego. Następnie zorganizowano warsztat dawnego pisma niemieckiego dla początkujących badaczy neogotyku.

 

Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w zorganizowanych wydarzeniach i zachęcamy do kolejnych odwiedzin naszego Archiwum!