Międzynarodowy Dzień Archiwów 2013

Na pamiątkę utworzenia w dniu 9 czerwca 1948 roku Międzynarodowej Rady Archiwów (ICA), na całym świecie od pięciu lat obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Archiwów. W okolicach tejże daty w archiwach organizowane są spotkania, warsztaty, prelekcje i konferencje związane z problematyką gromadzenia, ochrony, przechowywania i udostępniania materiałów archiwalnych.

Międzynarodowy Dzień Archiwów podkreśla znaczenie archiwów dla zachowania pamięci zbiorowej narodów i społeczeństw.Z tej właśnie okazji Archiwum Państwowe w Poznaniu organizuje kilka wydarzeń mających na celu popularyzację archiwum, jako instytucji gromadzącej i udostępniającej dziedzictwo kultury narodowej, instytucji nowoczesnej, otwartej na potrzeby użytkowników, dysponującej stosownym sprzętem technicznym, który tę rolę społeczną i kulturalną ułatwia.

I. Konkurs Fotograficzny dla Fotografów Amatorów pt. „Międzynarodowy Dzień Archiwów – 2013”

II. Wystawa „Hipolit Cegielski i jego dzieło”

III. Popołudnie z Dokumentem

IV. Turniej piłki nożnej ARCH-FUTBOL POZNAŃ 2013


II. Wystawa „Hipolit Cegielski i jego dzieło”

W związku z 200 rocznicą urodzin Hipolita Cegielskiego zapraszamy na wystawę oryginalnych materiałów archiwalnych przechowywanych w zasobie Archiwum. Wystawa prezentuje osiągnięcia H. Cegielskiego, z jednej strony jako przedsiębiorcy i współtwórcy pracy organicznej, z drugiej natomiast jego dorobek jako filologa.
Otwarcie wystawy nastąpi w dniu 7 czerwca 2013 r. o godz. 16.00 w holu Archiwum Państwowego w Poznaniu. Wystawa będzie czynna do 30 września 2013 r. w godzinach pracy Archiwum, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 18.30.

Ponadto wystawa w formie systemu wystawienniczego 12 plansz będzie prezentowana na płycie Starego Rynku w Poznaniu (od 7 czerwca do 31 sierpnia 2013 r.).

III. Popołudnie z Dokumentem

Archiwum Państwowe w Poznaniu oraz Muzeum Historii Miasta Poznania zapraszają na III spotkanie z cyklu „Popołudnie z dokumentem”, które odbędzie się w piątek 7 czerwca 2013 r. Program spotkania pt. „Hipolit Cegielski – w 200 rocznicę urodzin” obejmuje następujące wydarzenia:

 

Muzeum Historii Miasta Poznania, Stary Rynek 1 (ratusz), godz. 17.00

“Labor omnia vincit. Życie i dokonania Hipolita Cegielskiego (1813 – 1868)”
wykład dr hab. Grzegorza Łukomskiego (Instytut Kultury Europejskiej UAM)

“Materiały źródłowe związane z Hipolitem Cegielskim i jego działalnością w zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu”
mgr Elżbieta Rogal (Archiwum Państwowe w Poznaniu)

“Wizerunki rodu Cegielskich w zbiorach Muzeum Historii Miasta Poznania”
mgr Waldemar Karolczak (Muzeum Historii Miasta Poznania)

“Działalność Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego”
dr Marian Król (Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego)

Hipolit Cegielski w poezji Sławomira Krzyśki

Wręczenie nagród laureatom I Konkursu Fotograficznego dla Fotografów Amatorów „Międzynarodowy Dzień Archiwów – 2013”

Honorowym gościem będzie Pani Zofia Cegielska-Doerffer – prawnuczka Hipolita Cegielskiego