Międzynarodowy Dzień Archiwów 2014

Na pamiątkę utworzenia w dniu 9 czerwca 1948 roku Międzynarodowej Rady Archiwów (ICA), na całym świecie od sześciu lat obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Archiwów. W okolicach tejże daty w archiwach organizowane są spotkania, warsztaty, prelekcje i konferencje związane z problematyką gromadzenia, ochrony, przechowywania i udostępniania materiałów archiwalnych. Międzynarodowy Dzień Archiwów podkreśla znaczenie archiwów dla zachowania pamięci zbiorowej narodów i społeczeństw.

Z tej właśnie okazji Archiwum Państwowe w Poznaniu, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu organizują kilka wydarzeń mających na celu popularyzację archiwów, jako instytucji gromadzącej i udostępniającej dziedzictwo kultury narodowej, instytucji nowoczesnych, otwartych na potrzeby użytkowników, dysponującej stosownym sprzętem technicznym, który tę rolę społeczną i kulturalną ułatwia.
Tegoroczny Dzień będzie składał się z trzech części.


Międzynarodowy Dzień Archiwów w Poznaniu – 6 czerwca (piątek)

I. Południe w Instytucie Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu

12:00 – 14:30
miejsce: siedziba Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, ul. Rolna 45
temat: Archiwa cyfrowe Instytutu Pamięci Narodowej – digitalizacja i udostępnianie zbiorów archiwalnych
Metodykę prac oraz praktyczne działania w formie warsztatowej przedstawią Pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu.


II. Popołudnie w Archiwum Państwowym w Poznaniu

plakatmda2014wystawa

15:30
otwarcie wystawy plenerowej pt. „Z albumów, szuflad i strychów … Archiwalia rodzinne w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu”
płyta Starego Rynku w Poznaniu przed głównym wejściem do Ratusza, wystawa czynna do 31 sierpnia br. Wystawa dostępna także w wersji elektronicznej.
W związku z udziałem Archiwum Państwowego w Poznaniu w projekcie pt. Zostań rodzinnym archiwistą, zainicjowanym przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych zapraszamy na wystawę plenerową materiałów archiwalnych przechowywanych w zasobie Archiwum.

plakatmda2014

16:00 – 19:00
miejsce: siedziba Archiwum Państwowego w Poznaniu, ul. 23 Lutego 41/43

16:00 – 17:10
Spotkanie z laureatem akcji Zostań rodzinnym archiwistą, Panem Zbigniewem Zimnym ze Zbąszynia:
– Wstęp – Dyrektor Henryk Krystek,
– Informacja o projekcie „Archiwa Rodzinne” – Beata Karwalska (Archiwum Państwowe w Poznaniu),
– „Moje wspomnienia” – wystąpienie Pana Zbigniewa Zimnego.

17:10 – 17:40
II Konkurs Fotograficzny dla Fotografów Amatorów, pt.: Dokument archiwalny – Twoje spojrzenie – ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród
Archiwum Państwowe w Poznaniu już po raz drugi zorganizowało konkurs fotograficzny z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów. Konkurs był skierowany do Fotografów Amatorów. Intencją organizatorów była popularyzacja archiwum, jako instytucji gromadzącej i udostępniającej dziedzictwo kultury narodowej, instytucji nowoczesnej, otwartej na potrzeby użytkowników, dysponującej stosownym sprzętem technicznym, który tę rolę społeczną i kulturalną ułatwia.
Każdy uczestnik mógł nadesłać do 3 prac. Prace zostały zamieszczone na profilu Facebook Archiwum Państwowego w Poznaniu, co umożliwiło głosowanie internautom na zdjęcia i wyłonienie laureata nagrody publiczności. Nagrodzony zostanie autor tej fotografii, która zbierze najwięcej „polubień”. Organizator przewidział nagrody rzeczowe za I, II i III miejsca oraz nagrodę publiczności.

17:45 – 19:00
„Poznaj swoje korzenie – zbuduj drzewo genealogiczne” (prelekcja, prezentacja multimedialna),
prowadzenie: Mariusz Jankowski (godz. 17:45-18:15; 18:30-19:00).

„Czytać każdy może, nawet źródła archiwalne” (warsztaty, prezentacja multimedialna),
prowadzenie: Stefan Olejniczak, Piotr Klimecki (godz. 17:45-18:15; 18:30-19:00).III. Wieczór
w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu

20:00
miejsce: siedziba Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, ul. Ks. Ignacego Posadzego 2
Koncert zespołu MUSICA MAXIMA: „Archiwalia pisane muzyką (muzykalia ze zbioru Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu)”, połączony z prezentacją książki: „Barok 1697-1795. Muzyka religijna i jej barokowy modus operandi”, wydanej w serii Historia Muzyki Polskiej.
Wprowadzenie – dr Alina Mądry, Katedra Muzykologii UAM


Ponadto obchodom Międzynarodowego Dnia Archiwów (przypadającego na 9 czerwca) towarzyszyć będzie III Turniej piłki nożnej, który w tym roku – z racji odbywających się w Brazylii mistrzostw świata w piłce nożnej – przyjął nazwę ARCH-MUNDIAL 2014.

plakatmda2014turniej

III Turniej piłki nożnej ARCH-MUNDIAL 2014
termin: 14 czerwca (sobota)
miejsce: kompleks boisk sportowych Wojskowego Klubu Sportowego „GRUNWALD” Poznań,
ul. Promienista 27

9:00 – 11:30
rozgrywki grupowe

11:30 – 12:30
rozgrywki pucharowe – finały

13:00 – 15:00
piknik archiwalny

Archiwum Państwowe w Poznaniu wraz z Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu oraz Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu organizują po raz trzeci turniej piłki nożnej. Pierwsza edycja pn. „ARCH-EURO 2012” odbyła się w 2012 r., jako impreza towarzysząca Mistrzostwom Europy w Piłce Nożnej. Wówczas zwyciężyła drużyna Archiwum Państwowego. W 2013 r. odbyła się druga edycja pn. „ARCH-FUTBOL 2013”. Zwycięstwo odniosła wtedy drużyna Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. W tym roku udział w turnieju zapowiedziały reprezentacje następujących instytucji:
a)    Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu,
b)    Archiwum Państwowe w Poznaniu wspomagane przez Archiwum Państwowe w Kaliszu oraz Archiwum Państwowe w Lesznie,
c)    Archiwum Państwowe we Wrocławiu,
d)    Biblioteka Główna UAM w Poznaniu,
e)    Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu,
f)    Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie,
g)    Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu,
h)    Zakład Archiwistyki Instytutu Historii UAM w Poznaniu.

Bezpośrednio po zakończeniu części sportowej, na terenie przyległym do stadionu WKS „GRUNWALD” w Poznaniu, odbędzie się spotkanie integracyjne uczestników turnieju – PIKNIK ARCHIWALNY.