Międzynarodowy Dzień Archiwów 2015

Międzynarodowy Dzień Archiwów w Poznaniu – 2015

Na pamiątkę utworzenia w dniu 9 czerwca 1948 roku Międzynarodowej Rady Archiwów (ICA), na całym świecie od ośmiu lat obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Archiwów. W okolicach tejże daty w archiwach organizowane są spotkania, warsztaty, prelekcje i konferencje związane z problematyką gromadzenia, ochrony, przechowywania i udostępniania materiałów archiwalnych. Międzynarodowy Dzień Archiwów podkreśla znaczenie archiwów dla zachowania pamięci zbiorowej narodów i społeczeństw.

Z tej właśnie okazji Archiwum Państwowe w Poznaniu, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu organizują kilka wydarzeń mających na celu popularyzację archiwów, jako instytucji gromadzącej i udostępniającej dziedzictwo kultury narodowej, instytucji nowoczesnych, otwartych na potrzeby użytkowników, dysponującej stosownym sprzętem technicznym, który tę rolę społeczną i kulturalną ułatwia.


I. Konkursy Fotograficzne dla Fotografów Amatorów

W tym roku Archiwum Państwowe w Poznaniu przygotowało dwa konkursy fotograficzne z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów. Już po raz trzeci zorganizowany został konkurs fotograficzny, którego tematem tym razem jest hasło: „Rodzina w archiwum – archiwum w rodzinie”. Natomiast po raz pierwszy przygotowano drugi konkurs pt. „Najstarszy dokument w mojej rodzinie”.

Konkursy skierowane są do Fotografów Amatorów. Intencją organizatorów jest popularyzacja archiwum, jako instytucji gromadzącej i udostępniającej dziedzictwo kultury narodowej, instytucji nowoczesnej, otwartej na potrzeby użytkowników, dysponującej stosownym sprzętem technicznym, który tę rolę społeczną i kulturalną ułatwia.

Zgłoszenia były przyjmowane do 29 maja br. Obecnie trwa głosowanie na najlepszą pracę wśród społeczności portalu Facebook.

zal_1_plakata_mda2015-2

II. Popołudnie w Archiwum Państwowym w Poznaniu

Miejsce: siedziba Archiwum Państwowego w Poznaniu, ul. 23 Lutego 41/43;
Termin: 9 czerwca 2015 r. (wtorek), godziny: 14:00–17:00:

1. Otwarcie wystawy pt. „Dowody osobiste, paszporty, legitymacje … z kolekcji Mariana  Łomnickiego”.

 • po raz pierwszy w holu Archiwum nie będą prezentowane archiwalia pochodzące z naszego zasobu. Łącząc tradycję Międzynarodowego Dnia Archiwów i akcji „Archiwa Rodzinne” przygotowujemy wystawę, korzystając z ciekawej kolekcji Pana Mariana Łomnickiego. Pan Marian Łomnicki, urodzony w 1940 roku w Równem jest przedstawicielem rodziny kresowej, którą wichry historii przeniosły z Równego poprzez Katowice, Kraków i Opolszczyznę do małej miejscowości nieopodal Lednogóry.
 • kolekcja Pana Łomnickiego była początkowo typowym „Archiwum Rodzinnym”, którego rdzeniem były dokumenty Jego wuja Ignacego Pawłowskiego, przedwojennego sportowca i studenta nauk politycznych, zaginionego podczas II wojny światowej. Z czasem szacunek do starych dokumentów i historii spowodował, że archiwum rozrosło się do sporych rozmiarów kolekcji przede wszystkim dokumentów tożsamości. Wśród eksponatów można będzie zobaczyć pamiątki po wspomnianym Ignacym Pawłowskim, m.in. legitymację studencką i legitymację „Bratniaka”. Prezentowane będą dowody osobiste, paszporty i legitymacje Mariana Łomnickiego i jego rodziny, tj.: paszport wygnańca z 1916, kenkarty z okresu okupacji, powojenne dowody osobiste. Oprócz dokumentów rodzinnych wyeksponowane zostaną również dokumenty tożsamości innych osób, interesujące ze względu na rok wydania, miejsce wydania, ciekawe zdjęcia. Dokumenty pochodzą z terenu całej II Rzeczpospolitej (Wilno, Katowice, Gdańsk, Kościerzyna itd.). Szczególnym świadectwem tragicznych losów społeczeństwa polskiego w czasie II wojny światowej są dokumenty Stanisławy Śliwki zesłanej do Samarkandy, która poprzez Teheran trafiła do Afryki Wschodniej. Materiały wybrane na wystawę są świadectwem nie tylko skomplikowanych losów obywateli polskich, ale również ciekawym źródłem do historii administracji zaborczej i polskiej.
 • organizatorem wystawy jest Archiwum Państwowe w Poznaniu;
 • wystawa będzie czynna do 30 września 2015 r. w godzinach pracy Archiwum, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 18.30.
 • wirtualna wersja wystawy zostanie zamieszczona na stronie Archiwum.

2.    III Konkurs Fotograficzny dla Fotografów Amatorów, pt.: „Rodzina w archiwum – archiwum w rodzinie” – ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród (godz. 15:00-15:25);

3.    I Konkurs Fotograficzny dla Fotografów Amatorów, pt.: „Najstarszy dokument w mojej rodzinie” – ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród (godz. 15:25-15:50);

4.    Informacja o akcji (projekcie) „Archiwa Rodzinne” oraz prelekcja pt. „Z albumów, szuflad, strychów i nie tylko …, czyli jak tworzyć archiwum rodzinne” – Beata Karwalska (godz. 15:50-17:00).

zal_2_-mda-plakat-kopia-druk_v2_1

III. Nazwa „Poznań” w zasobach Archiwum Państwowego w Poznaniu

Wydarzenie tematyczne na profilu Facebook w dniach od 15 do 19 czerwca 2015 r. (poniedziałek – piątek).
Codziennie będzie ukazywał się jeden post, w różnych godzinach (w czasie pracy archiwum, tj. 7:00-15:00).

IV. Spotkanie z historią Kościoła Katolickiego w Polsce w latach 1944-1989

Termin: 11 czerwca 2015 (czwartek), godz. 10:00 – 14:00
Miejsce: Poznań, Ostrów Tumski

Dyskusja panelowa: Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1944-1989 w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego, ul. Panny Marii 4. Dyskusja z udziałem ks. prof. Bernarda Kołodzieja TChr (UAM WT), dr hab. Elżbiety Wojcieszyk (IPN Poznań) i prof. dr hab. Jana Żaryna (IPN Warszawa/UKSW).
Moderator: dr hab. Konrad Białecki (IPN Poznań/IH UAM).

Wystawa “Dobry Pasterz w trudnych czasach. Arcybiskup Walenty Dymek 1888-1956”, prezentowana w katedrze.

Pokaz filmów dokumentalnych:

 • “Pasterz na trudne czasy. Arcybiskup Walenty Dymek”, reż. J. Hajdasz, pokaz w Archiwum Archidiecezjalnym,
 • “Kapłan niezłomny. Arcybiskup Antoni Baraniak”, reż. J. Hajdasz, pokaz w Archiwum Archidiecezjalnym.

Konkurs wiedzy o powojennych dziejach Kościoła i relacjach państwo-Kościół, w którym nagrodami będą książki wydane przez IPN.
Kiermasz wydawnictw IPN poświęconych tematyce relacji państwo-Kościół  powstałych w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce w latach 1944-1989.

Więcej informacji na stronie IPN

VI. Turniej piłki nożnej ARCH-FUTBOL 2015 oraz piknik archiwalny

Miejsce: kompleks boisk sportowych Wojskowego Klubu Sportowego „GRUNWALD” Poznań, ul. Promienistej 27;
Termin: 20 czerwca 2015 r. (sobota), godziny: 9:00–15:00.

Archiwum Państwowe w Poznaniu wraz z Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu oraz Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu organizują po raz czwarty turniej piłki nożnej. Pierwsza edycja pn. „ARCH-EURO 2012” odbyła się w 2012 r., jako impreza towarzysząca Mistrzostwom Europy w Piłce Nożnej. Wówczas zwyciężyła drużyna Archiwum Państwowego w Poznaniu. W 2013 r. odbyła się druga edycja pn. „ARCH-FUTBOL 2013”. Zwycięstwo odniosła wtedy drużyna Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Z kolei w 2014 r. najlepszą okazała się „jedenastka” IPN Oddział w Poznaniu. W tym roku udział w turnieju zapowiedziały reprezentacje następujących instytucji:

 • Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu,
 • Archiwum Państwowe w Poznaniu,
 • Archiwum Państwowe w Łodzi,
 • Archiwum Państwowe we Wrocławiu,
 • Biblioteka Główna UAM w Poznaniu,
 • Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu,
 • Narodowe Archiwum Cyfrowe oraz Archiwum Akt Nowych w Warszawie ,
 • Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu,
 • Zakład Archiwistyki Instytutu Historii UAM w Poznaniu.

Bezpośrednio po zakończeniu części sportowej, na terenie przyległym do stadionu WKS „GRUNWALD” w Poznaniu, odbędzie się spotkanie integracyjne uczestników turnieju – PIKNIK ARCHIWALNY.

archfutbol2015