Poznańskie korzenie Angeli Merkel

W związku z ukazaniem się najnowszej biografii Angeli Merkel, pt. „Angela Merkel. Kanclerz i jej świat”, autorstwa Stefana Corneliusa, szefa działu zagranicznego dziennika „Sűddeutsche Zeitung” oraz zainteresowaniem ze strony środków masowego przekazu, Archiwum Państwowe w Poznaniu, w wyniku przeprowadzonej kwerendy, prezentuje następujące dokumenty poświadczające poznańskie pochodzenie Kanclerz Niemiec:

album…

1.    Karta meldunkowa Ludwiga Kaźmierczaka, dziadka Angeli Merkel z adnotacja , iż 1 listopada 1915 r. został powołany do służby wojskowej, Akta miasta Poznania, sygn. 14593 (plik: Akta miasta Poznania sygn. 14593_Kazmierczak);
2.    Karta meldunkowa prababci Anny Kaźmierczak i dziadka i Ludwiga Mariana Kaźmierczaka, Akta miasta Poznania, sygn. 14593 (pliki: Akta miasta Poznania sygn. 14593_Kazmierczak_1, Akta miasta Poznania sygn. 14593_Kazmierczak_2), ;
3.    Karta meldunkowa praprababci Apolonii Kaźmierczak z domu Bilewicz z informacją o prababci Annie Kaźmierczak, Akta miasta Poznania, sygn. 14593 (pliki: Akta miasta Poznania sygn. 14593_Kazmierczak_3, Akta miasta Poznania sygn. 14593_Kazmierczak_4);
4.    Karta meldunkowa Józefa Rychlickiego, przyrodniego brata dziadka Ludwiga Kaźmierczaka. Żona Józefa, Cecylia i jej córka Elżbieta zostały pochowane w tej samej mogile na cmentarzu górczyńskim w Poznaniu, Akta miasta Poznania, sygn. 15013 (plik: Akta miasta Poznania sygn. 15013_Rychlicki_1);
5.    Karta meldunkowa Ludwiga Rychlickiego, ojczyma dziadka Ludwiga Kaźmierczaka, męża Anny Kaźmierczak. Na karcie odnotowano również przyrodnie rodzeństwo Ludwiga Kaźmierczaka, Akta miasta Poznania, sygn. 15013 (pliki: Akta miasta Poznania sygn. 15013_Rychlicki_1, Akta miasta Poznania sygn. 15013_Rychlicki_2);
6.    Karta meldunkowa z 1940 roku  Cecylii Rychlickiej, żony przyrodniego brata dziadka Józefa, z adnotacją, iż ten przyrodni brat został wywieziony na roboty do Szczecina, Akta miasta Poznania sygn.16306 (pliki: Akta miasta Poznania sygn.16306_1, Akta miasta Poznania sygn.16306_2);
7.    Karta meldunkowa z 1941 roku Józefa Rychlickiego, przyrodniego brata dziadka Ludwiga Kaźmierczaka, Akta miasta Poznania sygn.16430 (plik: Akta miasta Poznania sygn.16430_1, Akta miasta Poznania sygn.16430_2);
8.    Karta meldunkowa z 1943 r. Józefa Rychlickiego z zawodu księgowego, przyrodniego brata dziadka Ludwiga Kaźmierczaka, z adnotacją, iż powrócił z robót, Akta miasta Poznania sygn.16575 (pliki: Akta miasta Poznania sygn.16575_1, Akta miasta Poznania sygn.16575_2);
9.    Akt urodzenia Ludwiga Kaźmierczaka z 24 X 1896 r., USC Poznań Miasto sygn. 324 (plik: USC Poznań Miasto sygn. 324_1841);
10.    Akt ślubu prababci Anny Kaźmierczak z Ludwigiem Kaźmierczakiem (1901) z adnotacją o śmierci Anny 19 I 1941 r., USC Poznań Miasto sygn. 710 (plik: USC Poznań Miasto sygn. 710_360);
11.    Akt zgonu z 1903 r. praprababci Apolonii Kaźmierczak z domu Bilewicz, USC Poznań Miasto sygn. 800 (plik: USC Poznań Miasto sygn. 800_614).

Poznań, 2013-03-14
Henryk Krystek
(dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu)