Michał Janeczek, Katalog starych druków Archiwum Państwowego w Poznaniu, Poznań 2016 r.

Celem projektu jest publikacja cennego zbioru starych druków znajdujących się w bibliotece AP w Poznaniu, a co z tym związane popularyzacja źródeł. Rozbudowany opis katalogowy starodruków został sporządzony i wydany w trosce o wielkopolskie, pomorskie i śląskie dziedzictwo kulturalne, które albo nie było dotąd znane, albo nie poświęcono mu zbyt wiele uwagi, i które wymaga pełnej dokumentacji dla przyszłych badań. Jeśli nie nastąpi żadne przesunięcie czy rozproszenie starodruków, to będzie on aktualny nawet przez 100 lat. Katalog wnosi wiele nowych informacji na temat starodruków przechowywanych na terenie Polski. Mimo że w Poznaniu funkcjonują o wiele większe biblioteki gromadzące zabytkowe książki, to jednak starodruki z APP są na tyle niepowtarzalne, iż próżno w tamtych książnicach szukać kolejnych egzemplarzy danego tytułu. Na terenie Polski jedynie Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu może poszczycić się tym, że posiada wybrane książki.

Edycja jest adresowana zarówno do zawodowych historyków, jak i osób amatorsko zajmujących się historią, a ze względu na chronologię i zakres terytorialny zbioru wzbudzi zapewne zainteresowanie badaczy również poza granicami Polski. W związku z tym zaplanowano również przygotowanie stosownej formy elektronicznej, która dostępna będzie online. W ramach promocji książki planowane jest rozesłanie jej do bibliotek Archiwów Państwowych, bibliotek uniwersyteckich, ważniejszych bibliotek naukowych w Polsce (Ossolineum, Biblioteka książąt Czartoryskich) a także poza granicami kraju (Staatsbibliothek zu Berlin, Biblioteka Kongresu).