Aktualności

V Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry

V Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry.

Poznań, 27 października 2011 (czwartek)

Archiwum Państwowe w Poznaniu oraz Archiwum Archidiecezjalne zaprasza na kolejne Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry. Spotkania konserwatorów organizujemy od października 2010 r. Naszym zamiarem jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń zawodowych i naukowych konserwatorów działających na terenie naszego regionu. Cykliczne spotkania służą również pogłębieniu wiedzy w zakresie profilaktyki i konserwacji zbiorów wśród pracowników archiwów, bibliotek i muzeów Poznania i Wielkopolski. Dotąd odbyły się już cztery spotkania konserwatorów w ramach Forum.
Najbliższe V Forum odbędzie się 27 października 2011 r. w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, ul. Ks. I. Posadzego 2. Więcej “V Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry”

IV Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry

IV Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry.

Poznań, 14 czerwca 2011 r. (wtorek)

Zapraszamy na kolejne Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry. Spotkania konserwatorów organizujemy od października 2010 r. Naszym zamiarem jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń zawodowych i naukowych konserwatorów działających na terenie naszego regionu. Cykliczne spotkania służą również pogłębieniu wiedzy w zakresie profilaktyki i konserwacji zbiorów wśród pracowników archiwów, bibliotek i muzeów Poznania i Wielkopolski. Dotąd odbyły się już trzy spotkania konserwatorów w ramach Forum.
Najbliższe IV Forum odbędzie się 14 czerwca 2011 r. na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przy ul. Wojska Polskiego 28. Więcej “IV Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry”

III Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry

III Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry.

Poznań, 7 kwietnia 2011 r.

Archiwum Państwowe w Poznaniu oraz Archiwum Archidiecezjalne zaprasza na kolejne Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry. Spotkania konserwatorów organizujemy od października 2010 r. Naszym zamiarem jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń zawodowych i naukowych konserwatorów działających na terenie naszego regionu. Cykliczne spotkania służą również pogłębieniu wiedzy w zakresie profilaktyki i konserwacji zbiorów wśród pracowników archiwów, bibliotek i muzeów Poznania i Wielkopolski. Dotąd odbyły się już dwa spotkania konserwatorów w ramach Forum.
Najbliższe III Forum odbędzie się 7 kwietnia 2011 r. w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, ul. Ks. I Posadzego 2 Więcej “III Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry”