Aktualności

Promocja projektu “Digitalizacja materiałów źródłowych do dziejów Gminy Władysławów”

24 marca 2011 r. w Urzędzie Gminy Władysławów (pow. turecki) odbyła się promocja projektu pn. „Digitalizacja i udostępnienie w Internecie materiałów źródłowych do dziejów Gminy Władysławów”. Projekt został zrealizowany w 2010 r., między innymi dla uczczenia 20 rocznicy powstania samorządu terytorialnego, przez Archiwum Państwowe w Poznaniu we współpracy i przy wsparciu finansowym Gminy Władysławów, Starostwa Powiatowego w Turku oraz Zakładu Budowlanego „BUD-BET” Hieronim Moczydłowski w Turku. Więcej “Promocja projektu “Digitalizacja materiałów źródłowych do dziejów Gminy Władysławów””

Prace maturalne Henryka Zygalskiego

Podczas przeprowadzania kwerendy dla jednego z użytkowników archiwum natrafiono na wynik matury Henryka Zygalskiego – matematyka, kryptologa, wychowanka Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu. To właśnie w tym zespole odnaleziono świadectwo ukończenia szkoły, wykaz ocen oraz prace maturalne z: łaciny, historii i matematyki, poznańskiego naukowca. W dalszej części informacji skany posiadanych przez Archiwum Państwowe w Poznaniu materiałów.

Materiały (1-4) pochodzą z zespołu Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu (numer 808) Więcej “Prace maturalne Henryka Zygalskiego”

Więcej o: Materiały Maxa von Laue, niemieckiego fizyka noblisty w zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu

Materiały Maxa von Laue, niemieckiego fizyka noblisty w zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu

11 kwietnia (piątek) w III Liceum Ogólnokształcącym im. Św. Jana Kantego w Poznaniu odbędzie się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci Maxa von Laue, ucznia tej szkoły i mieszkańca Poznania w latach 1887-1891, późniejszego laureata nagrody Nobla z fizyki.

Max von Laue, jeden z najwybitniejszych fizyków XX w., laureat Nagrody Nobla w 1914 roku za odkrycie dyfrakcji promieni Röntgena na kryształach, przez trzy lata był uczniem Królewskiego Gimnazjum im. Fryderyka Wilhelma. Gimnazjum to mieściło się do końca I wojny światowej w budynku przy ul. Strzeleckiej, który zajmuje obecnie III LO. Więcej “Materiały Maxa von Laue, niemieckiego fizyka noblisty w zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu”