Aktualności

VII edycja Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów

Organizatorzy Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego ogłaszają VII edycję nagrody.

Prof Stanisław Nawrocki podczas pracy biurowej

Nagroda zostanie przyznana w trzech kategoriach: nagroda główna, nagroda dla młodych archiwistów, nagroda za całokształt dorobku archiwalnego. Kandydatów do Nagrody należy zgłaszać pisemnie do dnia 30 listopada 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Sekretarza Kapituły:  dr Rafał Kościański, ul. Rolna 45a, 61–487 Poznań, z dopiskiem na kopercie „Nagroda im. prof. Stanisława Nawrockiego”.

Informacja o osobach nominowanych do Nagrody zostanie ogłoszona na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego do 31 stycznia 2024 r., natomiast gala wręczenia nagród odbędzie się w czerwcu 2024 r., w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Archiwów.

Załączniki:

  1. Regulamin Nagród im. prof. Stanisława Nawrockiego pobierz
  2. Formularz wniosku o przyznanie nagrody (wersja edytowalna) pobierz
  3. Oświadczenie kandydata (wersja edytowalna) pobierz
  4. Profesor Stanisław Nawrocki – życie i działalność naukowa (wspomnienie) pobierz

“Zarządzanie informacją w archiwum, bibliotece i muzeum – stare i nowe wyzwania” – program konferencji

Zakład Archiwistyki Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Archiwum Państwowe w Poznaniu
Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka
 
mają przyjemność zaprosić na konferencję naukową pt.:
 
Zarządzanie informacją w archiwum, bibliotece i muzeum – stare i nowe wyzwania
 
Poznań, 16-17 listopada 2023 r. 
 
Poniżej przekazujemy oficjalny program konferencji oraz formularz zgłoszenia uczestnictwa.

Wystawa “Stulecie kobiet” uświetni II PADEREWSKI FESTIWAL

plakat_harmonogramPo czterech latach powraca Paderewski Festiwal – wielkie święto wokół postaci Ignacego Jana Paderewskiego. Kilkanaście wydarzeń zaplanowano od 9 do 13 listopada i tym razem odbędą się na terenie całego powiatu poznańskiego, a także za granicą, w Szwajcarii i Niemczech.

Celem festiwalu jest pielęgnowanie pamięci o jednym z największych działaczy niepodległościowych, światowej sławy pianiście, kompozytorze, polskim dyplomacie i polityku – Ignacym Janie Paderewskim, który rozpalił serca poznaniaków do rozpoczęcia Powstania Wielkopolskiego. W ramach wydarzenia zaplanowane zostały koncerty i wykłady przybliżające biografię Paderewskiego oraz przede wszystkim jego twórczość.

Plakat - kobiety XIXw Więcej “Wystawa “Stulecie kobiet” uświetni II PADEREWSKI FESTIWAL”

Uzupełnione archiwum rodziny Czekalskich

Z przyjemnością informujemy, że Profesor Stanisław Czekalski ponownie uzupełnił zasób Archiwum Państwowego w Poznaniu o archiwalia dotyczące członków własnej Rodziny.
Moment przekazania odbył się oficjalnie 20 października 2023 roku wraz z podpisaniem przez Profesora Stanisława Czekalskiego i Profesora Krzysztofa Stryjkowskiego Vicedyrektora Archiwum, stosownej umowy.
W historii Archiwum Państwowego w Poznaniu Profesor Stanisław Czekalski jest pierwszym darczyńcą, który przekazał swoje Archiwum Rodzinne oraz Spuściznę, odpowiadając w 2014 roku na projekt Archiwa Rodzinne w Archiwach Państwowych.
Z bogatych źródeł rodzinnych przekazanych przez Profesora Stanisława Czekalskiego, w 2020 roku, w szczególnym roku – pandemicznym oraz rocznicy 100-lecia bitwy warszawskiej, w ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej, przygotowano wystawę plenerową obrazującą historię Czekalskich pt.: „Niezwykli od pokoleń. Rodzina Czekalskich w służbie ojczyźnie”. Zachęcamy do obejrzenia wystawy:

Niezwykli od pokoleń. Rodzina Czekalskich w służbie Ojczyźnie – wystawa wirtualna

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Fot. Maciej Pietrowicz