Aktualności

Więcej o: Dwa oblicza Milenium

Dwa oblicza Milenium

Rok 2016 uchwałą Sejmu został ustanowiony Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Archiwum Państwowe w Poznaniu postanowiło włączyć się do obchodów związanych z tą doniosłą rocznicą, poprzez przypomnienie społeczeństwu o wydarzeniach sprzed 50 laty, kiedy to w roku 1966 świętowano tysięczną rocznicę przyjęcia chrztu przez pierwszego władcę Polski, Mieszka I. Uroczystości tamtego roku stały się konfrontacją dwóch silnych, przeciwstawnych sobie obozów, a mianowicie kościoła katolickiego i władzy państwowej uosabianej w postaci Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Więcej “Dwa oblicza Milenium”

Więcej o: Marcowa aktualizacja szukajwarchiwach.pl

Marcowa aktualizacja szukajwarchiwach.pl

Narodowe Archiwum Cyfrowe dokonało kolejnej aktualizacji serwisu szukajwarchiwach.pl o nowe skany m.in. z archiwów państwowych. Przede wszystkim dodano brakujące skany z Kartoteki Ewidencji Ludności z zespołu Akta miasta Poznania, od jednostki 15287 (nazwisko Wyroba) do 15317 (nazwisko Żyźka), tym samym opublikowano całość serii.

Ponadto opublikowano skany z Oddziałów zamiejscowych poznańskiego archiwum. Dla Oddziału w Koninie dodano skany z zespołu 753 (Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Grochowy) oraz dokonano aktualizacji dla akt parafii Dzierzbice, Giewartów i Kleczew.
Dla Oddziału w Gnieźnie dodano akta meldunkowe z zespołów Akta gminy: Duszniki, Grzebienisko, Szamotuły, Skoki, Wągrowiec Północ.

Nagroda Polskiego Towarzystwa Heraldycznego dla naszej publikacji

Publikacja pt. „Zbiór tłoków i stempli pieczętnych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu”, wydana nakładem poznańskiego archiwum państwowego pod redakcją dr. Piotra Pokory przy współpracy dr. hab. Marcina Hlebionka, otrzymała Nagrodę im. Adama Heymowskiego przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Heraldyczne. Wydawnictwo prezentuje 730 tłoków i stempli pieczętnych miejskich i cechowych, monarszych (w tym unikatowy tłok pieczęci królewskiej Augusta III), instytucji administracji państwowej różnego szczebla oraz gmin wiejskich i instytucji społecznych związanych z Wielkopolską, Kujawami i regionem świętokrzyskim. Publikacja ukazała się dzięki dofinansowaniu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Więcej “Nagroda Polskiego Towarzystwa Heraldycznego dla naszej publikacji”

Więcej o: Wystawa “Feliks Nowowiejski 1877-1946”

Wystawa “Feliks Nowowiejski 1877-1946”

Pod koniec zeszłego roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2016 m.in. Rokiem Feliksa Nowowiejskiego. Archiwum Państwowe w Poznaniu, pragnąc uczcić tego wybitnego Polaka i długoletniego mieszkańca miasta Poznania organizuje wystawę, pt. Feliks Nowowiejski 1877-1946,  poświęconą życiu i twórczości kompozytora. Zapraszając Państwa na wystawę, mamy zaszczyt poinformować, iż jej otwarcia w dniu 11 marca 2016 roku o godzinie 13:00, dokona najmłodszy syn kompozytora, Pan Jan Nowowiejski – Prezes Towarzystwa im. Feliksa Nowowiejskiego. Wystawa prezentowana będzie w holu Archiwum Państwowego w Poznaniu, do 24 czerwca br. w godzinach pracy Archiwum, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do 18:30.

Pobierz pamiątkowy folder wystawy