Pierwsze posiedzenie Regionalnej Komisji Metodycznej

7 listopada 2022 roku w Archiwum Państwowym  w Poznaniu  odbyło się I posiedzenie  Regionalnej Komisji   Metodycznej   Archiwum Państwowego  w Poznaniu,  Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim, Archiwum Państwowego w Szczecinie i Archiwum Państwowego w Zielonej Górze . W spotkaniu uczestniczył  dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu  Henryk Krystek oraz powołani zarządzeniem nr 4/ 2022 Dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu członkowie komisji  Anna Grzybowska, Zbigniew Marek, Aleksandra Nadolska, Radosław Pawlik, Arkadiusz Prokopowicz, Elżbieta Rogal, prof.  Dariusz Rymar, Dorota Sienkiewicz i prof. Krzysztof Stryjkowski. Na spotkaniu dokonano wyboru przewodniczącego Komisji, którym został prof. Krzysztof Stryjkowski. Podczas posiedzenia omówiono sprawy organizacyjne nowopowołanego ciała  oraz przedyskutowano propozycje do planu działalności komisji na kadencję  a przede wszystkim na rok 2023r. Spotkaniu towarzyszyła konsumpcja tradycyjnych rogali świętomarcińskich.