Szkolenie “Pożar i inne sytuacje kryzysowe w archiwum” – wizyta w Lesznie i Kaliszu

W ramach współpracy i opieki nad archiwami, w których nie funkcjonują duże pracownie konserwatorskie, Pracownia Konserwacji Materiałów Archiwalnych AP w Poznaniu opiekuje się archiwami państwowymi w Lesznie i w Kaliszu. Kierownik tejże pracowni, dr Przemysław Wojciechowski okresowo wizytuje te placówki, udziela porad metodycznych w zakresie restauracji akt oraz przeprowadza szkolenia pracowników. We wrześniu 2017 r. wspólnie z dyrekcją tych archiwów oraz osobami wykonującymi tam prace renowatorskie, zorganizował szkolenie pt. “Pożar i inne sytuacje kryzysowe w archiwum”.

Szkolenie podzielone zostało na cztery części:
1. Wykład – wprowadzenie w tematykę szkolenia,
2. Ewakuacja personelu po wybuchu pożaru z gmachu archiwum na podwórze i omówienie ewentualnych błędów,
3. Ocena zagrożeń dla zasobu aktowego w magazynie archiwalnym (lokalizacja potencjalnych zagrożeń w magazynie),
4. Ratowanie materiałów archiwalnych zalanych przez wodę: segregacja akt zamoczonych w wyniku zalania lub akcji gaśniczej straży pożarnej (segregacja na akta suche, wilgotne i mokre), przekładanie wilgotnych kart arkuszami bibuły filtracyjnej, rozkładanie wachlarzowe, spisywanie akt ewakuowanych, ratowanie dokumentacji audiowizualnej, ochrona akt podczas akcji ratowniczej, rola dowódcy (kierownika) akcji ratowniczej.

W szkoleniu wzięli udział wszyscy pracownicy AP w Lesznie oraz AP w Kaliszu. Zadania wykonywali sprawnie i z dużym zaangażowaniem. Na zakończenie stwierdzono, że tego typu szkolenia praktyczne są niezbędne i warto je organizować w przyszłości.

Zdjęcia udostępnione przez AP w Lesznie i AP w Kaliszu: