Targi Dziedzictwo – fotorelacja z wydarzenia

W dniach 11-12 kwietnia 2024 r. w Pałacu Działyńskich przy Starym Rynku w Poznaniu, będącym siedzibą Biblioteki Kórnickiej, odbyła się wiosenna edycja Targów Dziedzictwo – Zabezpieczenie dziedzictwa dla przyszłych pokoleń. Towarzyszyła im konferencja “Primum non nocere… Rola digitalizacji w ratowaniu dziedzictwa kulturowego”. Organizatorami byli: PAN Biblioteka Kórnicka, Klasztor Franciszkanów w Krakowie oraz Cyfrowa Droga. Patronat medialny i merytoryczny sprawowały: Stowarzyszenie Archiwistów Polskich i Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wielu interesujących wystąpień, w których poruszono zagadnienia ochrony archiwaliów, muzealiów i zbiorów bibliotecznych przed pożarem, przed  zanieczyszczeniami. Pokazano realizację wielu projektów konserwatorskich, metody pozyskiwania grantów na konserwację cennych zbiorów, sposoby skanowania trudnych obiektów pergaminowych, zaopatrzonych w pieczęcie. Przedstawiono tematykę zajęć z zakresu profilaktyki i konserwacji dla studentów archiwistyki na UAM. Na stoiskach w holu prezentowano najnowocześniejszy sprzęt techniczny do digitalizacji materiałów archiwalnych i bibliotecznych oraz materiały do konserwacji i opakowywania ochronnego obiektów papierowych i fotografii.

W dyskusji głos zabrał dr Przemysław Wojciechowski – kierownik Oddziału Zabezpieczania zasobu archiwalnego APP, który mówił o konieczności przeprowadzania praktycznych szkoleń w zakresie ratowania akt i książek w sytuacji zalania przez wodę. Wskazał na dużą pomoc w postaci przygotowanego przez CLKA i NDAP tzw. Koła ratunkowego, które krok po kroku poucza, jak zachować się w sytuacji, gdy trzeba ratować różne rodzaje obiektów. Wspomniał o studentach odbywających praktykę w pracowni konserwatorskiej APP. Swoimi uwagami na temat szkolenia osób, które zajmują się digitalizacją archiwaliów podzieliła się Małgorzata Kaczmarek – kierowniczka Sekcji digitalizacji IV Oddziału.