V Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry

V Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry.

Poznań, 27 października 2011 (czwartek)

Archiwum Państwowe w Poznaniu oraz Archiwum Archidiecezjalne zaprasza na kolejne Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry. Spotkania konserwatorów organizujemy od października 2010 r. Naszym zamiarem jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń zawodowych i naukowych konserwatorów działających na terenie naszego regionu. Cykliczne spotkania służą również pogłębieniu wiedzy w zakresie profilaktyki i konserwacji zbiorów wśród pracowników archiwów, bibliotek i muzeów Poznania i Wielkopolski. Dotąd odbyły się już cztery spotkania konserwatorów w ramach Forum.
Najbliższe V Forum odbędzie się 27 października 2011 r. w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, ul. Ks. I. Posadzego 2.Program:
11.00 Otwarcie Forum: dyrektor AA w Poznaniu – ks. mgr Roman Dworacki, dyrektor AP w Poznaniu – mgr Henryk Krystek, moderator Forum – mgr Przemysław Wojciechowski
11.15 Wykład mgr Magdaleny Dembskiej (NATO Defense College w Rzymie) pt. „Prace wykopaliskowe w Watykanie – efekty badań archeologicznych pod Bazyliką Św. Piotra”
ok. 12.30-13.00 – przerwa

Po przerwie:
Iura vicariorum ecclesiae cathedralis Posnaniensis – zawartość i losy księgi z XV-XVII w. – prof. Tomasz Jurek (Instytut Historii PAN)
– wykład mgr Krystyny Olczyk (Biblioteka Kórnicka PAN/ Muzeum Narodowe  w Poznaniu) – „Konserwacja i restauracja księgi  Iura vicariorum ecclesiae cathedralis Posnaniensis” (ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu)
–  Pytania, dyskusja
ok. 14.30 – zakończenie V Forum

We czwartek, 27 października 2011 r. w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, odbyło się V Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją ze spotkania.

Fot. Wojciech Nawrocki (Archiwum Państwowe w Poznaniu)