VI Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry

VI Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry
“Konserwacja dzieł sztuki Dalekiego Wschodu”

Poznań, 29 marca 2012 r.

Archiwum Państwowe w Poznaniu zaprasza na kolejne Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry. VI Forum odbędzie się 29 marca 2012 r. w Archiwum Państwowym w Poznaniu, ul. 23-go Lutego 41/43.P r o g r a m:

g. 11.00 Otwarcie Forum: dyrektor AP w Poznaniu – mgr Henryk Krystek
– mgr Przemysław Wojciechowski (moderator Forum) – informacja o materiałach archiwalnych dot. stosunków polsko-japońskich w Archiwum Państwowym w Poznaniu)

1. Wykład Joanny Kokoć (Muzeum Etnograficzne w Poznaniu) pt. „Materiały i techniki japońskie stosowane w konserwacji zabytków na przykładzie drzwi japońskich – fusumy”

2. Wykład mgr Joanny Koryciarz-Kitamikado (Warszawa) pt. “Tradycyjne metody konserwacji laki we współczesnej Japonii”

3. Wykład mgr Joanny Kowaczew (Archiwum Państwowe w Zielonej Górze) pt. “Konserwacja sześciu dalekowschodnich panneaux, pochodzących ze zbiorów Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”

Pytania, dyskusja

Przerwa

Ok. godz. 14.00 – Spotkanie z Leonardem Rosadzińskim – autorem książki pt. „Ginące rzemiosło. Śladami poznańskich introligatorów” wydanej przez Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół Książki
ok. g. 15.00 – zakończenie VI Forum
Konferencji towarzyszy wystawa pt. „Japonia – Kraj kwitnącej wiśni. Polsko-japońskie stosunki kulturalne i gospodarcze w świetle poznańskich archiwaliów

Forum odbędzie się pod honorowym patronatem:
Ambasady Japonii w Polsce,
Towarzystwa Polsko-Japońskiego Oddział Wielkopolski,
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie,
Katedry Orientalistyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu