VII Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry

Dokumenty pergaminowe, papierowe i zabytkowe oprawy. Ochrona, konserwacja, mecenat.

Poznań, 19 czerwca 2012 r.

Archiwum Państwowe w Poznaniu oraz Biblioteka Uniwersytecka zaprasza na kolejne Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry. VII Forum odbędzie się 19 czerwca 2012 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, ul. F. Ratajczaka 38/40 (pok. 82 oraz Pracownia Restauracji Książki).

P r o g r a m:

10:30 Otwarcie Forum: dr Artur Jazdon – dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej, mgr Henryk Krystek – dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu,  mgr Przemysław Wojciechowski – moderator Forum (Archiwum Państwowe w Poznaniu)

10:50–11:20 Dr Arkadiusz Wagner (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Garść refleksji o korzyściach z konserwacji opraw dla tegumentologii

11:20–11:50 Mgr Marzena Szczerkowska (Pracownia Konserwacji Zabytków „Verso” w Gnieźnie) – MECENAT SKARBÓW SŁOWA – idea wpisująca się w system dofinansowywania ochrony dziedzictwa narodowego.

11:50–12:20 Mgr Renata Kosiniec (Pracownia Restauracji Książki BU  w Poznaniu) – Dokumenty pergaminowe ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej    w praktyce konserwatorskiej

12:20–12:40 – Pytania, dyskusja

12:40–13:00 – P r z e r w a

13:00–14:00
– Pokaz ciekawych opraw z kolekcji Starych Druków oraz wybranych archiwaliów z zasobu Archiwum Biblioteki Uniwersyteckiej

14:00–15:00 – Pracownia Restauracji Książki – zwiedzanie, pokaz obiektów pergaminowych poddanych konserwacji w pracowni.

W trakcie zwiedzania odbędzie się prezentacja multimedialna przedstawiająca historię i rozwój pracowni przygotowana przez mgr Katarzynę Kubiś.

ok. g. 15.00 – zakończenie VII Forum