VIII Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry

Archiwum Państwowe w Poznaniu zaprasza na VIII Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry pt. „Jak zadbać o rodzinne archiwalia – profilaktyka i renowacja”.
Forum odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2013 r. o godz. 17.00 w Sali konferencyjnej im. Prof. K. Kaczmarczyka oraz w Pracowni Konserwacji Materiałów Archiwalnych.
Tym razem pragniemy poświęcić swój czas i wiedzę osobom, które posiadają w domach cenne archiwalia i książki i chcą dowiedzieć się, jak je przechowywać i jak dokonać drobnych napraw uszkodzeń.

Program Forum:

Otwarcie Forum – mgr Henryk Krystek (dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu) oraz Leszek Krajkowski (prezes Towarzystwa Genealogiczno-Heraldycznego w Poznaniu)
Prelekcja moderatora Forum – mgr Przemysława Wojciechowskiego:

  1. Czynniki powodujące destrukcję papieru i skóry
  2. Typowe uszkodzenia archiwaliów
  3. Metody konserwacji papieru i skóry
  4. Bezpieczne przechowywanie akt i dokumentów (opakowania)
  5. Gdzie znaleźć przydatne informacje o zabezpieczaniu archiwaliów w Internecie?

Warsztaty w Pracowni Konserwacji Materiałów Archiwalnych (praktyczne ćwiczenia w zakresie oczyszczania archiwaliów na sucho i w kąpieli wodnej, prostowanie kart, sklejanie rozdartych dokumentów, uzupełnianie drobnych ubytków papieru, inne zabiegi renowatorskie)