VII Popołudnie z Dokumentem

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Muzeum Historii Miasta Poznania i Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie zapraszają w piątek, 27 listopada br. do poznańskiego ratusza na kolejne spotkanie z cyklu “Popołudnie z dokumentem”. Tym razem wydarzenie poświęcone będzie Janowi Długoszowi, którego – w tym roku – obchodzimy 600. rocznicę urodzin (1415-1480). Początek o godz. 16:00.

vipzd

Program:

słowo na powitanie, dr Magdalena Mrugalska-Banaszak (kierownik Muzeum Historii Miasta Poznania), mgr Henryk Krystek (dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu), dr Przemysław Wojciechowski (moderator)

– “O zaginionych źródłach w dziele Długosza i jego zmyśleniach”, prof. Tomasz Jurek (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk),

– “Rękopisy Jana Długosza w polskich zbiorach archiwalnych i bibliotecznych”, mgr Hanna Staszewska (Archiwum Państwowe w Poznaniu)

przerwa – spotkanie przy kawie
wystawa „Długoszowe czasy w dokumentach Archiwum Państwowego w Poznaniu”

– “Co zostało po Długoszu?”, dr Jerzy Łojko (Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie),

– Bitwa pod Grunwaldem – fragment XI Księgi „Roczników, czyli kronik sławnego Królestwa Polskiego” Jana Długosza – czyta mgr Mariusz Jankowski (Archiwum Państwowe w Poznaniu),

– emisja filmu dla osób zainteresowanych – wykład prof. Andrzeja Nowaka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) z cyklu „Filary polskości: Jan Długosz” (ok. 30 min.)

W piątek, 27 listopada 2015 r. odbyło się w Ratuszu kolejne spotkanie z cyklu: Popołudnie z dokumentem – Jan Długosz (1415-1480) – dziejopis i kronikarz. W 600 rocznicę urodzin.

W czasie spotkania niezwykle ciekawy wykład O zaginionych źródłach w dziele Długosza i jego zmyśleniach wygłosił prof. Tomasz Jurek (Instytut Historii PAN), potem obejrzeliśmy prezentację Hanny Staszewskiej (Archiwum Państwowe w Poznaniu) Rękopisy Jana Długosza w polskich zbiorach archiwalnych i bibliotecznych, wysłuchaliśmy także prelekcji dr. Jerzego Łojko (Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie) Co zostało po Długoszu? W Sali  Królewskiej Ratusza można było obejrzeć oryginalne dokumenty z czasów Długosza ze zbiorów APP, a fragment XI Księgi “Roczników, czyli kronik sławnego Królestwa Polskiego” Jana Długosza przeczytał Mariusz Jankowski (Archiwum Państwowe w Poznaniu). Fragment ten dotyczył bitwy pod Grunwaldem, a wysłuchaliśmy go z podkładem scen bitwy z filmu „Krzyżacy”.

Na zakończenie, dla zainteresowanych wyświetlono wykład prof. Andrzeja Nowaka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) z cyklu “Filary polskości: Jan Długosz”.