VI Popołudnie z Dokumentem

Archiwum Państwowe w Poznaniu wraz z Muzeum Historii Miasta Poznania zapraszają na VI spotkanie z cyklu Popołudnie z dokumentem, piątek, 24 kwietnia 2015 r., godz. 16:00

70 rocznica zakończenia II wojny światowej
– rok 1945 w Poznaniu

Miejsce spotkania: Muzeum Historii Miasta Poznania (Oddział MNP) – ratusz, Stary Rynek
Spotkanie poprowadzą: Henryk Krystek i Przemysław Wojciechowski

Program:

godz. 16:00

1. Słowo na powitanie: dr Magdalena Mrugalska Banaszak (kierownik Muzeum Historii Miasta Poznania), mgr Henryk Krystek (dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu), dr Przemysław Wojciechowski (moderator spotkania)

2. Początki odbudowy Poznania w 1945 r. w dokumencie archiwalnym
– prof. Krzysztof Stryjkowski (Archiwum Państwowe w Poznaniu),

3. Poznań w styczniu i lutym 1945 r. Nieznane karty pamiętnika Zbigniewa Lutosławskiego w zbiorach Muzeum Historii Miasta Poznania – mgr Justyna Żarczyńska (Muzeum Historii Miasta Poznania),

4. Zniszczony Poznań w 1945 r. w obiektywie Zbigniewa Zielonackiego – album ze zbiorów Muzeum Historii Miasta Poznania – mgr Waldemar Karolczak (Muzeum Historii Miasta Poznania).

5. Poznań zniszczony i w odbudowie po zakończeniu II wojny światowej w pracach poznańskich artystów – dr Jarosław Mulczyński (Muzeum Historii Miasta Poznania).

przerwa – spotkanie przy kawie

6. Powroty do gniazda. Wspomnienie profesorów Uniwersytetu Poznańskiego z 1945 r. – dr Jarosław Matysiak (Archiwum PAN – Oddział w Poznaniu),

7. dla zainteresowanych emisja filmu dokumentalnego o zakończeniu II wojny światowej
Zwycięstwo w Europie (ok. 50 min).