Materiały Maxa von Laue, niemieckiego fizyka noblisty w zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu

LM

11 kwietnia (piątek) w III Liceum Ogólnokształcącym im. Św. Jana Kantego w Poznaniu odbędzie się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci Maxa von Laue, ucznia tej szkoły i mieszkańca Poznania w latach 1887-1891, późniejszego laureata nagrody Nobla z fizyki.

Max von Laue, jeden z najwybitniejszych fizyków XX w., laureat Nagrody Nobla w 1914 roku za odkrycie dyfrakcji promieni Röntgena na kryształach, przez trzy lata był uczniem Królewskiego Gimnazjum im. Fryderyka Wilhelma. Gimnazjum to mieściło się do końca I wojny światowej w budynku przy ul. Strzeleckiej, który zajmuje obecnie III LO.

W zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu znajdują się dokumenty związane z osobą ucznia Maxa Laue, które publikujemy poniżej.

Kartoteka ewidencji ludności 1870-1931
Zespół: Akta miasta Poznania
sygn. 14720. Laudowicz – Ławnicki

[Księga wpisów uczniów do gimnazjum] Zespół: Gimnazjum im. Fryderyka Wilhelma w Poznaniu
Sygn. 43. Album des Königl. Friedrich Wilhelms Gymnasium zu Posen

Księgi ocen uczniów za postępy w nauce

LM3-6

Sygn. 88.

Sygn. 104.

Sygn. 145.

Sygn. 164.

Uroczystości odsłonięcia Tablicy upamiętniającej lata szkolne Maxa von Laue rozpoczną się w najbliższy piątek o godz. 10:00 w auli III LO im św. Jana Kantego w Poznaniu, przy ul. Strzeleckiej 10.

Wydarzenie jest związane z obchodami Międzynarodowego Roku Krystalografii ogłoszonego przez ONZ, pod patronatem UNESCO i Międzynarodowej Unii Krystalografii (IUCr). W Polsce obchodom patronują Polskie Towarzystwo Chemiczne, Komitet Krystalografii PAN oraz Polskie Towarzystwo Krystalograficzne.